I april fyllde Denis sex. En månad tidigare hade hans mamma hittats död och sedan tidigare har pappan avsagt sig vårdnaden. I Sverige finns hans morföräldrar men Migrationsverket vill utvisa honom till Ukraina där han lär hamna på barnhem.

I november 2017 ansökte Denis om uppehållstillstånd som medföljande till sin mamma, som i sin tur ansökte på anknytning till en partner.

I mars i år hittades mamman död i en lägenhet i Södertälje. Initialt greps en man skäligen misstänkt för mord. Misstankarna skrevs dock sedermera av. Enligt kammaråklagaren fanns inte längre någon misstanke om att brott begåtts.

I dagsläget bor Denis hos sina morföräldrar som bott i Sverige i sex år. De har ansökt om att få adoptera pojken. Migrationsverket har dock beslutat att han ska utvisas till Ukraina där han inte känner någon – pappan har sagt upp vårdnaden via en tingsrätt i Ukraina.

”Uppgifterna om att Denis mor har avlidit, att hans far ska ha avsagt sig vårdnaden och att fadern inte kan ta hand om honom utgör nya omständigheter. Även Denis anknytning till Sverige, dels genom sin mors partner och dels genom sina morföräldrar som inlett en adoptionsprocess, är nya omständigheter. Migrationsverket anser emellertid att Denis med stöd av dessa omständigheter inte har gjort sannolikt att han inte kommer att tas hand på ett lämpligt sätt vid ett återvändande till Ukraina”, står det bland annat i beslutet.