➤ På fredagsmorgonen träffades några av Sveriges ledande publicister i SVT:s Morgonstudion för att diskutera den kritik som riktats mot bl.a. Aftonbladet om att hålla sig med en dubbelmoral när det gäller namnpubliceringar. På plats fanns tidningens chefredaktör, Sofia Olsson Olsén, som erkände att man tillämpar dubbla måttstockar – en för egna medarbetare som begår brott och en annan för övriga brottslingar.

Kritiken har handlat om att Aftonbladet nyligen valde att namnge före detta finansminister Anders Borg när denne i överförfriskat tillstånd bar sig illa åt på en fest och utsatte några kvinnor för vad som kan rubriceras som sexuella ofredanden, incidenter som dock inte ledde till några polisanmälningar. Samtidigt har man valt att tiga om att Fredrik Virtanen är den Aftonbladet-medarbetare som av flera kvinnor utpekats för våldtäkt, försök till våldtäkt och sexuella trakasserier.

Kritiken rör också att Aftonbladet flyttat fokus från sig själva genom att stort slå upp att medarbetare på andra medier, bl.a. SVT och TV4, pekats ut för olika typer av sexuellt relaterade brott, samtidigt som man helt utelämnat att en medarbetare på den egna tidningen också återfinns bland de utpekade.

I SVT:s nyhetsprogram Morgonsoffan vidgick Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén att man på Aftonbladet har olika policy för sin krimjournalistik beroende på om den misstänkte gärningspersonen arbetar på den egna tidningen eller inte.

Anledningen till att Aftonbladet valt att inte skriva om Fredrik Virtanen är enligt Olsson Olsén att tidningen i första hand betraktar saken som ”ett personalärende” där man ”tar medarbetarhänsyn” och att underförstått de publicistiska bedömningarna om konsekvensneutralitet, sant och relevant och allmänintresse då får stå tillbaka jämfört med om det handlar om en person anställd hos någon annan medieaktör.

Att en kvinnlig medieprofil nyligen gått ut och berättat om vad hon ska ha utsatts för av Fredrik Virtanen anser inte Olsson Olsén kvalificerar sig som ”att något nytt framkommit” som ger Aftonbladet anledning att skriva om saken. ”Där fanns ingen nyhet” slog Olsson Olsén fast.

Olsson Olsén erkände på en direkt fråga att hon inte tror att läsarna förstår hur Aftonbladet resonerar, men att detta är underordnat det faktum att Olsson Olsén ”är arbetsledare” för Fredrik Virtanen och att den hänsynen kommer först.

Olsson Olsén sa vidare att hon är ”en driven publicist” och att Aftonbladet ”ska vara först” och ”berätta så mycket som möjligt” – utom när det handlar om någon av tidningens egna medarbetare.

Charlotta Friberg, som är ansvarig utgivare för SVT Nyheter, fanns också i studion och hävdade, trots Olsson Olséns erkännande om motsatsen, att det inte finns någon annan måttstock för mediehusens egna anställda.

Friberg inlät sig samtidigt på ett resonemang om att principen om allas lika värde inte gäller vid namnpubliceringar, utan att vissa människor har mindre rätt till personlig integritet än andra beroende på om man exempelvis är ”lägre chef, mellanchef eller högre chef”.

Hon förklarade inte på vilket sätt det är relevant att låta en viss plats i en chefshierarki vara avgörande för om en person ska behöva stå till svars inför allmänheten för sina sexualbrott eller skyddas från negativ publicitet.