Forskaren och islamologen Sameh Egyptson har uppmärksammats för sin akademiska granskning av hur global politisk islam infiltrerat Sverige. Nu inleder åklagare förundersökning om Egyptsons universitetsavhandling. Utpekade islamister menar att det saknats ”etikprövningstillstånd” för att forska i ämnet.

För ett antal år sedan inskränktes den fria forskningen i Sverige. Under den socialdemokratiska regeringen infördes en lagändring som innebär att varje forskningsprojekt ska genomgå en ”etikprövning” och om ämnet för forskningen kan anses kontroversiellt stoppas projektet genom att det nekas tillstånd.

Forska på politisk islam kan vara olagligt

I det aktuella fallet handlar det om granskande forskning om hur politisk islam infiltrerat det svenska samhället. Det är islamologen och forskaren Sameh Egyptsons avhandling ”Global politisk islam” som publicerades förra året som nu överlämnats till åklagare för förundersökning om brott.

Beroende på vad åklagaren kommer fram till kan förundersökningen leda till att antingen Egyptson själv eller ansvariga på Lunds universitet ställs inför rätta för otillåten forskning. Utpekade islamister i avhandlingen organiserade i Islamiska förbundet i Sverige, som Egyptson menar utgör en del av Muslimska brödraskapet, upplever sig kränkta och vill nu få upprättelse i domstol.

Inleddes innan forskningsförbudet

Det aktuella forskningsprojektet inleddes medan forskningen i Sverige fortfarande var fri och omfattas därför enligt Egyptson och dennes handledare på Lunds universitet inte av det av under den Socialdemokratiska regeringen införda tillståndskravet. Detta blir nu en tolkningsfråga för åklagare och eventuellt domstol att ta ställning till.

– Det stämmer att vi saknar etikprövningstillstånd. Vi anser att den här avhandlingen registrerades innan lagen utfärdades, säger Sameh Egyptson i en kommentar till SvD.

Han får medhåll av sin handledare Mika Vähäkangas och prefekten Alexander Mauritz som i yttranden till Önep framhåller att forskningen inleddes redan 1999, när forskningen fortfarande var fri och etikprövningstillstånd inte krävdes för att forska om politisk islam.

LÄS MER: Doktorerade på politisk islam – åtalsanmäls

Överlämnades ändå till åklagare

Att avhandlingen hamnat hos rättsväsendet beror på att Överklagandenämnden för etikprövning (Önep) efter publiceringen fick in ett antal anmälningar från utpekade islamister. I december beslutade Önep att överlämna ärendet till åklagare. Detta trots yttranden från Egyptson, handledare och prefekt.

Det som hävdas är att Egyptson hanterat ”känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar domar i brottmål”, och att detta skett utan att forskaren fått klartecken i form av ett etikprövningstillstånd, vilket dock enligt Lunds universitet alltså inte behövts.

Den som beslutat inleda förundersökning om brott och nu har att avgöra om ärende ska gå vidare till åtal i domstol är åklagare Pia Björnsson vid Malmö åklagarkammare. Hon säger i en kommentar till media att det hon primärt ska ta ställning till är om Egyptson haft rätt att forska i ämnet eller om det är att anse som förbjuden forskning utan tillstånd.

”Kommer att driva det upp till Europadomstolen”

Egyptson menar att de utpekade personerna inte är i en position att de kan invända mot att bli namngivna i ett forskningsprojekt av det aktuella slaget.

– Vi anser att om man själv är med i en politisk organisation, själv är en del i det och har styrelseuppdrag, är det inte känsliga personuppgifter. Det anser jag fortfarande och jag kommer att driva det upp till högsta nivån, till Europadomstolen, säger han.

Egyptsons doktorsavhandling och disputation i februari 2023 rönte stort intresse från media och andra aktörer. Lunds universitet tvingades flytta arrangemanget från den planerade hörsalen till en stor aula och det räckte ändå inte för att alla som anlänt för att bevista tilldragelsen skulle få plats.

Kritik mot att obekväm forskning tystas

Samnytt har tidigare uppmärksammat fall där forskare hamnat i klammeri med rättvisan därför att de forskat i ämnen som av vissa samhällsaktörer upplevs som obekväma. Kritiker menar att lagen missbrukas för att med politiska förtecken inskränka den fria forskningen, något som inte ska vara tillåtet i ett fritt demokratiskt samhälle.

För en tid sedan anmäldes professor Kristina Sundquist, också hon verksam vid Lunds universitet, av Önep som menade att forskning av vilken man kan utläsa att migranter begår fler våldtäkter än svenskar borde förklaras olaglig och Sundquist åtalas och dömas för brott.

Sundquist hade ”inte fått tillstånd” för att sammanställa sådan statistik som en del av sin forskning, menade etikprövningsnämnden. Det var inte huvudsyftet med forskningen men när siffrorna sammanställdes gick det inte att bortse från att se den stora överrepresentation som förövare till sexualbrott.

Men att redovisa i stället för dölja detta menade nämnden utgjorde ett allvarligt brott som hon borde dömas för. En åklagarledd förundersökning inleddes och Sundquist placerades i den akademiska frysboxen.

I två år tvingades Sundquist leva med stämpeln över sig av att vara en brottsling och rädslan för rädsliga påföljder innan hon till slut rentvåddes av utredningen. Några repressalier för Önep och den doktorand som såg till att professorn hamnade i den situationen blev det inte, och nu händer samma sak igen.

LÄS ÄVEN: Professor råkade upptäcka att de flesta våldtäkter begås av invandrare – riskerar åtal
LÄS ÄVEN: NY RAPPORT: Invandrare begår flest våldtäkter – nu räds forskarna bakom rapporten repressalier

Fler artiklar på Samnytt i ämnet kan läsas HÄR.