En kartläggning utförd av Hjärt-Lungfonden visar att i 227 av landets 290 kommuner har väntetiden på ambulans vid vid prio 1-larm ökat sedan 2016. Undersökningen är baserad på uppgifter från SOS Alarm. Det är också en trend som sträcker sig längre tillbaka i tiden.

Utöver de som redan befinner sig på sjukhus drabbas uppskattningsvis 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige varje år. Av dessa överlever endast cirka 600, uppger Hjärt-Lungfonden.

– Vid plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, några få minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

LÄS ÄVEN: Ambulans togs bort i kommunen – utslagen tvingades vänta en timme

Responstiden varierar kraftigt i landet

Kartläggningen visar att responstiden, från det att 112 larmats till dess att första resurs är på plats, varierar kraftigt i landet. Längst väntan på ambulans är det i Pajala kommun. Där tvingas invånarna i snitt vänta 41,2 minuter vid prio 1-larm, alltså då någons hjärta upphört att slå. 

I Stockholm är väntetiden i snitt 12,6 minuter, i Göteborg 15,0 minuter och i Malmö 12,1 minuter, skriver Dagens Medicin. Undersökningen visar att responstiden idag, i genomsnitt, är mer än en minut längre än den var 2016.

LÄS ÄVEN: Fick ingen ambulans – kräktes blod och kvävdes till döds

”Tveka inte att använda hjärtstartare”

Försämringen har dock pågått längre än så. Redan 2009 konstaterade Statsradion att väntan på ambulans ökat med tre minuter sedan 2003.

– Man brukar säga att för varje minut som går så är dödligheten tio procent, det vill säga efter fem minuter är dödligheten 50 procent, och efter tio minuter är i princip alla människor döda, sa Mårten Rosenqvist, professor vid Karolinska Institutet till SR 2009.

– Plötsligt hjärtstopp drabbar människor i alla åldrar och är en av de vanligaste dödsorsakerna. I sommar kan vi alla hjälpas åt och vara uppmärksamma. Det viktigaste är att agera: larma 112 snabbt, utför hjärt-lungräddning och tveka inte att använda hjärtstartare, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden till Dagens Vimmerby.

Hur lång responstiden är i din kommun kan avläsas i listan här.