Gängkrigen som breder ut sig på Sveriges gator har nu fått ambulanssjukvården att införa en självförsvarsutbildning. Det kan även bli aktuellt med skyddsvästar till personalen.
– En utveckling vi får finna oss i, säger Pierre Conradsson vid Falck Ambulans.

Samnytt har vid flera tillfällen uppmärksammat att gängvåldet resulterat i flera nya säkerhetsåtgärder inom sjukvården. Det handlar bland annat om sjukhus som låser entrédörrar, anlitar fler ordningsvakter och utbildar vårdpersonalen i flyktvägar.

LÄS ÄVEN: Farliga adresser ska flaggas i förväg för ambulanser

Ambulanssjukvården i Linköping kommer inom kort att utbildas i självförsvar. Det är polisen som ska hålla i utbildningen. Pierre Conradsson är sjuksköterska inom ambulanssjukvården hos Falck Ambulans och han berättar för statsradion att orsaken är skjutningarna som blir allt vanligare.

– Med de skjutningar som varit så blir ju säkerheten en fråga som diskuteras mycket mer, säger Conradsson.

Vidare berättar Conradsson att polisen redan idag informerar ambulanssjukvården om risknivåerna i vissa stadsdelar. Conradsson förutspår även att det i framtiden kommer bli standard för ambulanspersonal att bära skyddsväst.

– Det här är en utveckling som vi kommer att få finna oss i, konstaterar han.


LÄS ÄVEN: Hot och våld från gängkriminella nu vardag på landets akutmottagningar