Under juni och juli drunknade fler illegala ekonomiska migranter på Medelhavet jämfört med månaderna dessförinnan. Amnesty International lägger nu i ett kontroversiellt utspel skulden för detta på EU-länder, framför allt Italien och Malta, i stället för på de människosmugglarligor som opererar med sjöodugliga och överlastade farkoster och utan flytvästar till ofta inte simkunniga mingranterna.

Det är Amnesty själva som sammanställt siffrorna och som kommenterar sin egen rapport. Matteo de Bellis, som är forskare i asyl- och invandringsfrågor och anställd av Amnesty International skyller de ökade dödstalen på EU-länderna:

– Ansvaret för den stigande dödstalen faller helt och hållet på europeiska regeringar som är mer angelägna om att hålla folk borta än av att rädda liv.

Påståendet är kontroversiellt då många bedömare anser att orsaken till döden på Medelhavet tvärtom är de tilldragningsfaktorer som EU under lång tid signalerat om att den som vågar sig ut på den farofyllda resan och lyckas ta sig hit kan påräkna en tillvaro i västerländskt överflöd. Enligt den teorin är det enda som kan få stopp på den dödliga människosmugglingen att i stället signalera att det inte är lönt att försöka ta sig illegalt till EU.

Det är idag nästan uteslutande ekonomiska migranter från relativt sett välmående och demokratiska länder i Västafrika som gör resan över Medelhavet och mycket få flyktingar. Det finns därför inga humanitära skäl att låta människosmugglingstrafiken över Medelhavet fortgå. Eftersom människor dör under överfarten är det tvärtom ur ett humanitärt perspektiv angeläget att snabbast möjligt få stopp på den.

Amnesty International riktar i sin rapport den hårdaste kritiken mot Italiens nya regering som man kallar ”högerpopulistisk”, detta trots att det dominerande regeringspartiet Femstjärnerörelsen inte kvalar in under en sådan beteckning. Italien har sedan den nya regeringen tillträdde satt ned foten mot att fungera som mottagarland och språngbräda för de miljontals illegala migranter som söker en genväg till ett bättre liv i EU.

Även Malta pekas av Amnesty specifikt ut för att bedriva en liknande politik mot illegal invandring. EU-samarbetet med kustbevakningar på den afrikanska sidan av Medelhavet för att stoppa smugglarbåtarna innan de kommer ut på farligt vatten, är ytterligare något som Amnesty kritiserar.

Organisationen menar att det strider mot internationell rätt att föra migranter som påträffas på internationellt vatten tillbaka till den afrikanska kusten i stället för att hjälpa dem över till den europeiska sidan. Ett fall där ett italienskt lastfartyg plockade upp drygt 100 migranter i sjönöd och fraktade dem tillbaka till Libyen utreds nu som ett brott av FN:s flyktingkommissariat.

Vidare påpekar Amnesty att det blivit svårare för de icke-statliga (NGO) organisationer som opererar med fartyg på Medelhavet. Enligt Amnesty arbetar dessa organisationer neutralt med ren sjöräddning. De har dock fått skarp kritik för att ha en politisk agenda där man samarbetar med människosmugglarna och hjälper dem att frakta de illegala invandrarna till EU.

I takt med att Italien stramat upp sin kustbevakning och sina regler för att ta i land de illegala migranterna har trafiken förskjutits över till Spanien där många spanska och turistande badgäster numera hamnar mitt i landstigningar från människosmugglarnas båtar.