Annika Strandhäll, ledare för S-kvinnor och tidigare klimatminister, uttrycker bitter kritik mot sitt partis ändrade inställning till kärnkraft. Hon menar att bygga nya kärnkraftsreaktorer är liktydigt med att inbjuda till ”nästa Fukushima”.

Strandhäll påstår sig överraskad av att hennes partis finanspolitiske talesperson Mikael Damberg uttalat att nya kärnkraftsreaktorer kanske inte är en så dålig idé trots allt. Den tidigare klimatministern ogillar att hennes parti bytt fot i frågan.

Hon har tidigare vidgått att kärnkraft utgör en betydande del av dagens energibehov i Sverige men är motståndare till att den ska fortsätta vara det. Hon förespråkar istället för utbyggnad en fortsatt nedtrappning och ”gradvis omställning” till förnybar energi som vid och sol. Det skriver SvD.

LÄS ÄVEN: Renässans för kärnkraften i dansk energidebatt

Bekräftar Socialdemokraternas motstånd mot kärnkraft

Den nuvarande regeringens klimat- och miljöminister, Romina Pourmokhtari, har tidigare anklagat Socialdemokraterna för att under sina åtta år vid makten aktivt ha försvårat för kärnkraften. Strandhälls reaktion indikerar att det funnits och fortfarande finns en vilja inom Socialdemokraterna att motarbeta kärnkraftsutbyggnad, fortsätta nedmontera befintlig kärnkraft och enligt kritikerna därmed äventyra Sveriges energiförsörjning ytterligare.

Strandhäll har även nyligen fått kritik från Konstitutionsutskottet, KU, för att felaktigt ha påstått att det inte finns några politiska hinder för att bygga ny kärnkraft. Detta i avsikt att framställa utebliven utbyggnad som marknadens beslut. De politiska begränsningar och regleringar på området som hittills hämmat utvecklingen är något som Tidöpartierna vill ändra på.

LÄS ÄVEN: SD KU-anmäler Annika Strandhäll – ”ljuger om kärnkraften”

Japan tar steg mot kärnkraft trots Fukushima-katastrofen

Samtidigt som Strandhäll skräms med ”nästa Fukushima”, tar Japan – landet där katastrofen inträffade – steg för att återstarta flera av sina kärnkraftverk som har varit inaktiva de senaste åren. Man vill där också undersöka möjligheterna att förlänga livslängden på befintliga reaktorer och utveckla nästa generations reaktorer.

Kärnkraften möttes av stor opposition efter Fukushima-katastrofen, men ses den nu i delar av regeringen och allt fler hos allmänheten åter som en viktig del av den gröna omställningen.

LÄS ÄVEN: Japan återstartar flera kärnkraftverk

Tysklands avveckling av kärnkraft leder till ökat beroende av kolkraft

I Tyskland, där landets sista tre kärnreaktorer nyligen stängdes, har landet blivit mer beroende av miljöförstörande kolkraft. Landet har nu bland de största utsläppen av koldioxid per producerad kilowattimme inom EU.

Tysklands utfasning av kärnkraften har inte lett till det Strandhäll beskriver som en ”gradvis omställning” i klimat- och miljövänlig riktning. Effekten har tvärtom blivit den motsatta samtidigt som det lett till elbrist och högre elpriser.

LÄS ÄVEN: Tyskland ett av EU:s ”brunaste” länder efter kärnkraftsstopp

Positiva resultat från finländska Olkiluoto 3

Strandhälls ståndpunkt kritiseras också för att stå i motsats till de positiva resultaten av Olkiluoto 3. Det nya finska kärnkraftverket har bidragit till en sänkning av de svenska elpriserna.

Analyser av driften av Olkiluoto 3 stödjer bilden av kärnkraft som en kostnadseffektiv, stabil och hållbar lösning för energiförsörjning som inte leder till att klimat- och miljöskadlig fossil kraft måste skjutas till.

LÄS ÄVEN: Nytt finskt kärnkraftverk sänker svenska elpriser