De slutliga siffrorna för våldtäktsbrott under 2018 har offentliggjorts av Brå. Den brant uppåtgående trenden håller i sig och 2018 placerar sig med sina 7556 anmälningar om fullbordade våldtäkter som nytt rekordår.

Antalet anmälningar har ökat stadigt sedan 1975 men den mer branta uppåtgående trenden inleddes 2005. Procentuellt har våldtäktsanmälningarna ökat med nästan 1 700 procent från 1975 fram till 2018.

Affes statistikblogg har selekterat bort de anmälningar som rör våldtäktsförsök från dem som avser fullbordade våldtäkter, något som Brå inte gör i sin presentation av siffrorna. Affes skriver att det är vilseledande, oseriöst och ohederligt av Brå att inte särredovisa eftersom trenderna för de två kategorierna är helt olika.

Anmälningarna gällande våldtäktsförsök har ökat med endast 19 procent sedan 1975. De är således de fullbordade våldtäkterna som – utöver att vara ett allvarligare brott – är det stora och ökande problemet.