Världen idag berättar på onsdagen om en kommunal förskola i södra Sverige där man tagit den så kallade genusvetenskapen till en helt ny nivå.

Antalet barn som i Storbritannien skickas till speciella könsidentitetskliniker har fyrdubblats under de fem senaste åren. Enligt experterna är en av orsakerna att barnen påtvingas propaganda kring transsexualism och dylika frågor. Trenden går åt samma håll över stora delar av västvärlden.

– Du får inte könsbestämma barnen. Vi säger hen, blev ”Anna” tillsagd då hon började på den sydsvenska förskolan för ett par år sen.

I böckerna hade personalen strukit över alla ”han” och ”hon” med Tipp-Ex och ersatt det med ”hen”.

Emil- och Pippiböckerna slängdes då det inte fanns några könsneutrala personer i dessa. De ersattes med böcker med teman som transsexualitet och homosexualitet.

Även de allra minsta barnen utsattes för den så kallade normkritiken.

– Ett–två-åringarna satt i en ring medan pedagogerna berättade att en flicka kan bli kär i en flicka och en pojke i en pojke. Sedan fick några av barnen frågan: ”Vem är du kär i?”. En liten pojke såg helt förvirrad ut och sa sedan ”mitt lego”, berättar Anna.

Att säga ”mamma” eller ”pappa” gick heller inte för sig, utan enbart ”förälder” skulle det vara – något som även vissa av föräldrarna insisterade på. En kvinna ville kallas ”mappa” av sina barn.

Alla föräldrar vet dock inte hur pass genomsyrad verksamheten är av genusteorierna.

– En dag kom en treårig flicka fram till mig och sade: ”I dag är jag en pojke.” Nästan ett år senare, precis innan sommarledigheten, kom hon fram till mig och viskade oroligt i mitt öra: ”Är jag en pojke eller flicka?”

Anna struntade då i alla direktiv och sade: ”Du är en flicka”.

– Jag kan inte följa de där reglerna. Jag kan bara inte det. De går emot allt jag vet.

Världen idag framhåller att förskolan ifråga inte har en speciell genusinriktning utan är en vanlig kommunal förskola.