Sverigedemokraterna är de enda som vågade se problemen med en storskalig invandring av lågutbildade. Det menar nationalekonomen och professor emeritus i nationalekonomi Assar Lindbeck.

– Det verkar som att Sverige slöt sina ögon och gjorde tvärt om. Man förstod inte att en liten välfärdsstat inte kan ta in så mycket människor utan att det uppstår allvarliga sociala problem, säger Assar Lindbeck till Dagens industri.

– Då kom Sverigedemokraterna fram och såg det som övriga partier inte ville se, nämligen att massinvandring av lågutbildade skapar allehanda flaskhalsar inom sociala tjänster och medför sociala problem. Det är egentligen de traditionella partierna som skapat Sverigedemokraternas framgångar.

Problemen SD påtalade stämplades genast som ”rasism” från de andra partierna och istället för att samtala med partiet ägnade man sig åt stigmatisering och demonisering, konstaterar Lindbeck.

Redan 2013 varnade Lindbeck för att den omfattande invandring Sverige bedriver inte går att förena med en välfärdsstat. På ett seminarium anordnat av Centerpartiet som Annie Lööf deltog i, gick det inte att ta miste på Lindbecks slutsatser.