➤ Den norska invandrings- och integrationsministern Sylvi Listhaugs förslag får både ris och ros.

Det var i tisdags Listhaug presenterade förslagen som i korthet går ut på kortare behandlingstider, snabbare bosättning för de som får uppehållstillstånd och att samtliga asylsökande som kommer till Norge ska samlas i ett enda stort mottagningscenter.

Förslaget får dock kritik av polisfacket som menar att Listhaugs vision om att åtta av tio asylsökande ska få sina ärenden behandlade inom loppet av tre veckor är helt orealistiskt.

– Det är som att tro på tomten, sa Andreas Wahl, ordförande i polisfacket på polisens utlänningsenhet.

En som är för Listhaugs ambitioner är Morten Hojem Ervik, chef för polisens utlänningsenhet, som menar att detta lägger grunden för en väl fungerande ankomstfas och stärker polisens möjligheter både till en tidig identifiering och för att förebygga och bekämpa kriminalitet med hänvisning till säkerheten.

– Att klara 80 procent av fallen på tre veckor är ambitiöst, men jag anser att det är ett riktigt och bra mål att jobba mot, säger Ervik.

Polisens utlänningsenhet ska nu omsätta förslaget på prov tillsammans med Utlendingsdirektoratet, norska motsvarigheten till Migrationsverket.