Det nystartade medborgarinitiativet Bensinupproret 2.0 har rönt stor uppmärksamhet de senaste dagarna. Medlemsantalet i organisationens Facebook-grupp är nu uppe i 320 000 och är därmed Sveriges största.

Missnöjet hos det svenska folket med de höga bensinpriserna är stort. Initiativtagaren Janne Berglund i Borås trodde när han drog igång upproret att han skulle få med sig något hundratal personer. Han förvåning blev stor när gruppen mycket snabbt attraherade inte hundra men hundratusen medlemmar.

Därefter har medlemsantalet fortsatt att öka lika snabbt. Några dagar senare hade det fördubblats till över 200 000 och i skrivande stund har gruppen passerat 320 000 medlemmar.

LÄS MER: Bensinen rekorddyr – nu dras ”Bensinupproret 2.0” igång i hela landet

Finansministern kommenterade
Finansminister Magdalena Anderssons försök att gjuta olja på vågorna har inte fått tillströmningen till Bensinupproret att avstanna. Hon kommenterade i ett uttalande till media på torsdagen det folkliga missnöjet med att hon själv när hon tankar sin bil sett att bensinen blivit dyr ”de senaste månaderna”.

Andersson ville emellertid inte ta på sig någon del i skulden för det höga priset, exempelvis de skattehöjningar på bensin som regeringen genomförde efter valet trots löften innan valet om motsatsen. Finansministern försvarade i stället den höga skatten som nödvändig för omställning till bland annat ”sådant som växer i Sverige” med syftning på etanol.

Att köra på E85 har dock varit dyrare än att köra på bensin. Efter kritik mot detta, som ansetts gå stick i stäv med uppsatta klimat- och miljömål, tog regeringen 2018 bort skatten på etanolen. Morotseffekten av det beslutet är dock begränsad då det fortfarande är ungefär lika dyrt att köra på E85 som på bensin. Alla bilar kan dessutom inte tankas med etanol, och i norra Sverige där sträng kyla slår till på vintern kan etanoldrivna motorer bli extremt svårstartade.

LÄS MER: Bensinupproret nekas tillstånd – tvingas ställa in samtliga demonstrationer

Reaktioner har även kommit på finansministerns refererande till sitt eget bensintankande och utspel om att kunna ha bil ”inte får bli en klassfråga”. Man menar att hon som icke bilberoende och högavlönad stockholmare drabbas avsevärt mindre av att bensinpriset ökar än bilberoende människor i glesbygd med ofta betydligt knappare ekonomiska levnadsramar.

Ytterligare höjning av bensinskatten kan komma
Andersson ville inte svara på om regeringen tänker lyssna på de missnöjda rösterna och sänka bensinskatten, som idag utgör drygt 60 procent av priset, för att kompensera för de stora prishöjningarna till följd av högre råoljepris och kronans kursfall. Miljöminister Isabella Lövin (MP) lovade så sent som i februari att bensinskatten ska fortsätta att höjas.