Premiärminister Theresa Mays löfte om att tillmötesgå kraven på att avgå om Brexit-avtalet godkändes av parlamentet räckte inte. Inte heller att den politiska deklarationen lyftes ut från omröstningen. På fredagen sa en majoritet av parlamentsledamöterna nej för tredje gången.

May har nu två veckor på sig att sy ihop något nytt åt parlamentet att ta ställning till innan tidsfristen löper ut den 12 april. Bedömare menar att Storbritannien kan komma att lämna EU utan avtal, trots att parlamentet sagt nej även till det.

LÄS MER: Theresa May meddelar att hon avgår när brexit är i hamn

Signalerna från May är dock att försöka förhandla sig till ytterligare respit. Det är dock oklart vad svaret i så fall blir från EU. Det är också oklart hur lång en ytterligare förlängd tidsfrist kan komma att bli. Från EU har man signalerat att alternativet till den korta frist som nu getts är en väsentligt längre, på ett år eller mer.

En ytterligare respit, oavsett längd, innebär troligen också att Storbritannien måste anordna val till EU-parlamentet i maj, en mycket stor och kostsam apparat att dra igång för att sedan lämna unionen.

För att få igenom avtalet hade May behövt få med sig ytterligare 29 parlamentsledamöter, bland annat från nordirländska DUP. Vad hon ska hitta på för att vinna över dessa inför en eventuell fjärde omröstning är oklart.

Även May själv lät efter fredagens nederlag uppgiven beträffande möjligheten att få till stånd ett avtal:

– Jag befarar att vi nu har nått gränsen för denna process i underhuset, konstaterade premiärministern när resultatet av fredagens omröstning stod klart.

Att det återigen blev nej till avtalet från Storbritanniens sida innebär också att EU:s rådsordförande Donald Tusk måste kalla till ett nytt toppmöte där medlemsländernas regeringschefer ska ta ställning till de frågor som den rådande situationen väcker. Ett sådant möte har utlysts till den 10 april.