Det brittiska underhusets talman John Bercow meddelade på tisdagen att drottning Elisabeth II nu som lag godkänt den plan som reglerar Storbritannien utträde ur EU. En ytterligare folkomröstning om Brexit torde därmed vara uteslutet.

Den nya lagen ersätter den tidigare lag från 1972 som stadfäste Storbritanniens medlemskap i den europeiska unionen. Lagen antogs av underhuset den 20 juni efter att lagförslaget en vecka tidigare godkänts av överhuset.

Tidpunkt för Storbritannien utträde ur EU är satt till den 29 mars 2019 klockan 23:00.

Nyligen hölls demonstrationer i Storbritannien anordnade av federalister i ett sista försök att stoppa Brexit. Man krävde en ny folkomröstning om den plan som regeringen lägger fram. I och med att planen för utträde nu stadfästs som lag torde någon sådan folkomröstning inte kunna bli aktuell.