Kommunledningen i en av Storbritanniens mest progressiva städer Brighton and Hove har i samband med de vänsterextrema Black Lives Matter-demonstrationerna beslutat att man ska bli landets första ”antirasistiska stad”. Beslutet kommer efter påtryckningar från en namninsamling.

Namninsamlingen på nätet har enligt Breitbart samlat 1 700 underskrifter. I denna kräver en gruppering att kommunen bedriver en politik som bland annat ämnar till inkludering och omfamnar kulturell mångfald.

Ytterligare krav är att staden arbetar för att vara ”aktivt antirasistisk” och anställer fler färgade i utbildningssystemet för att säkerställa ”en säker, antirasistisk, icke-fientlig miljö” för elever, familjer och personal.

Vidare vill man att stadens skolor ska lära ut antirasism, färgade personers historia, brittisk imperialism och kolonialism.

Affärskopplingar till företag som inte uttryckligen förbundit sig till att vara antirasistiska eller anställt en minoritetsperson på heltid vill man att kommunen kapar banden till.

Lovar bli antirasistiska

Efter påtryckningarna lovar Carmen Appich, ordförande för stadens turist-, jämställdhets- och kulturkommitté att man ska vidta åtgärder för att bli en antirasistisk myndighet. Vad detta innebär mer konkret framgår dock inte.

– Vi kommer att fortsätta lyssna och lära så att folk kan leva sina liv fritt från diskriminering och skada, säger Appich.