EU-medborgare bör få mindre att säga till om när det gäller utformningen av sina respektive länders sociala skyddsnät och lagstiftningen mot diskriminering. Det anser EU-kommissionen som nu föreslår att medlemsländerna fråntas vetorätt på ytterligare en rad områden. Det rapporterar EU-portalen.

Tidigare har EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker aviserat att beslutsfattandet i unionen bör förändras så att det blir lättare att köra över länder som exempelvis Ungern och Polen i beslut där det uppstår motsättningar mellan de dominerande vänsterliberala federalisterna och de mindre men växande mer konservativa och nationalstatsvärnande grupperingarna.

Avskaffad vetorätt på lång rad områden
Bland de områden som nämnts där EU-kommissionen vill att enskilda länder ska fråntas vetorätt så att en central och enhetlig politik kan antas för alla medlemsländer finns migrationspolitiken, utrikespolitiken, skattepolitiken och klimatpolitiken. Nu föreslås att ytterligare två områden adderas till listan – socialpolitiken och diskrimineringspolitiken.

Kommissionen vill inskränka de enskilda medlemsländernas självbestämmande över vilka som ska omfattas av de nationella skattefinansierade trygghetssystemen. Det framgår inte vilka grupper det är man vill stärka de sociala rättigheterna för över hela unionen. I Sverige har diskussionen framför allt gällt huruvida rätten till socialbidrag, gratis vård och skola ska gälla för de tusentals romer från Rumänien och Bulgarien som reser hit för att tigga.

Vill se utvidgade diskrimineringslagar i alla medlemsländer
Ett annat område där EU-kommissionen vill se mer centralisering och enhetlighet är diskrimineringslagstiftningen. Ambitionen är att utvidga lagstiftningen på området i de medlemsländer som inte redan självmant gjort så.

Under de senaste decennierna har nya grupper och kriterier för diskriminering kontinuerligt adderats till listan i bland annat Sveriges lagstiftning, medan andra länder valt att vara mer försiktiga med sådana tillägg. EU-kommissionen vill nu se till att dessa länder kommer ifatt genom att avskaffa vetorätten. Enkel majoritet i EU-parlamentet ska räcka för att tvinga alla länder att utvidga sina respektive diskrimineringslagstiftningar.

”Finns mycket kvar att göra”
Marianne Thyssen, som är kommissionär med ansvar för sociala frågor, är pådrivande och menar att ”det finns mycket kvar att göra” när det gäller att utvidga och fördjupa grunderna för diskriminering i medlemsländernas lagstiftning.

Thyssen vill inte kalla förslaget om ytterligare fråntagen vetorätt för medlemsländerna för inskränkningar i det nationella självbestämmandet. I stället bör det uppfattas som att EU-kommissionen vill göra beslutsfattandet enklare, säger hon. I ett första skede ska det dessutom enligt Thyssen inte handla om tvång utan ”rekommendationer”.