En kvinna i Västsverige sökte vård för sina besvär men trots besök hos fem sjuksköterskor och sex läkare skulle ingen upptäcka hennes cancersjukdom. Istället avled kvinnan.

Det var i april förra året som kvinnan sökte sig till Närhälsan i Region Västra Götaland. Där bedömde vårdpersonalen att det handlade om muskulära besvär, rapporterar Aftonbladet.

LÄS ÄVEN: Cancersjuk kvinna avled när vårdcentral inte tog kvinnans symptom på allvar

Kvinnan nöjde sig inte med beskedet utan fortsatte söka vård vid flera tillfällen. Hon träffade sammanlagt fem sjuksköterskor och hela sex läkare som gav diagnoser som hudbesvär, förkylning och graviditetsillamående.

Det framgår av en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att vårdpersonalen inte har utrett kvinnans sjukdomshistoria vid besöken.

I september tvingades kvinnan till akutmottagnignen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där man slog fast att hon hade en lunginflammation. Vid ett återbesök konstaterades även lymfkörtelcancer.

Chefsläkare skyller på ovanlig sjukdom

Kvinnan avled av sjukdomen i januari. IVO har upprättat en anmälan mot Närhälsan men Mats Elm som är chefsläkare försvarar deras miss med att det är en ”ovanlig sjukdom”.

– Det är en ovanlig sjukdom som många gånger ger diffusa symptom, och inte är helt lätt att upptäcka, säger Elm till BT.

LÄS ÄVEN: Sjukhus missade lungcancer trots röntgen – patient avled