Samnytt har tidigare skrivit om hur dåvarande presidenten Donald Trump satte stop för kurser i den vänsterorienterade rasistiska socialfilosofin Critical Race Theory (CRT) för statsanställda i USA. Nu uppger visselblåsare att en kurs i ämnet är obligatorisk för anställda vid läskedryckstillverkaren Coca-Cola Company.

Kursdeltagarna uppmanas bland annat att vara ”mindre vita”. Att vara vit associeras i kursen med att vara lägre stående genom att ha en rad negativa personlighetsdrag – bland annat beskrivs arrogans, okunnighet och förtryckande som ”vita” egenskaper.

Kursen hålls av Robin DiAngelo och finns tillgänglig på det sociala nätverket Linkedin för betalande medlemmar. DiAngelo titulerar sig doktor i mångkulturell utbildning och är författare till boken White Fragility (Vit bräcklighet).

Sedan kursen lades ut online i slutet av juni förra året har nära 19 000 personer genomgått den. En överväldigande majoritet av deltagarna har negativa omdömen om kursen – endast 1 016 uppger sig ha uppskattat den.

LÄS ÄVEN: Kanadensisk rappare gör narr av woke-rörelsen – blir etta på både Spotify och Youtube

”Alla vita är rasister”

Vit bräcklighet är ett uttryck som DiAngelo marknadsför även i kursen. Vad hon menar med detta är att vita går på defensiven så fort deras påstådda känsla av överhöghet utmanas. Redan i förhandsvisningen av kursen slår DiAngelo, som själv är vit, fast att vita oundvikligen är rasister.

Vita som säger sig se andra som individer och inte väger in hudfärg i hur de bemöter andra, gör det endast i ett försök att undvika sin skuld, påstår hon. Oavsett personens intentioner leder dennes gärningar till att rashierarkin bevaras, hävdar DiAngelo. Vita kan med andra ord inte undvika att vara rasister men uppmanas ändå, som tidigare nämnts, att sträva efter att vara mindre vita.

Dollarmiljonär på att beskriva vita som underlägsna

I kursen understryks att budskapet om vit underlägsenhet måste inpräntas kontinuerligt. DiAngelo, som på sin webbsida uppger att hon kommer från ett fattigt hem, har blivit dollarmiljonär genom föreläsningar och kurser i ämnet, uppger The Post Millennial.

Avslöjandet har lett till blandade reaktioner i sociala medier, medan vissa hyllar läskedrycksgiganten för att vara ”woke” uppmanar andra till bojkott.

Kursens innehåll skärskådas på Youtube: