Danmarks före detta migrations- och integrationsminister Inger Støjberg arbetade under sin tid i regeringen 2015-2019 mot bland annat barnäktenskap och räddade flera unga flickor från sina avsevärt äldre män. För detta hotas hon nu av åtal.

Støjbergs tuffa linje mot illegal invandring och krav på att migranter ska respektera dansk kultur och värderingar gjorde henne hatad av vänstern.

Under migrantkrisen 2015-2016 kom ett stort antal muslimska migranter till landet varav vissa var par där frun var minderåriga flickor.

Gravida barn

I ett exempel med ett irakiskt par var mannen 29 och frun 17 och dessutom gravid med deras tredje barn. Barn ett och två födde hon vid 12 respektive 13 års ålder.

Två andra fall rörde ett syriskt par med en 50-årig man och 16-årig fru och ett så kallat statslöst par på 27 respektive 16 år där frun blivit gravid den första gången då hon var 13.

Tog krafttag

Detta menade Støjberg är medeltida och grymt och den dåvarande ministern gjorde allt hon kunde för att separera dylika par. 2016 såg hon till att myndigheterna tvingas skilja på gifta par i de fall frun är under 18.

”Vi får inte blunda!”, skrev hon i ett inlägg på sociala medier.

Liberal attack

Nu kraftsamlar Danmarks liberala partier för att få Støjberg åtalad för att ha brutit mot en teknikalitet i internationell lag. Denna består av att under konventionerna som rör barn kan separering av par endast göras från fall till fall. I ett pressmeddelade 2016 sa Støjberg att varje fall inte skulle behandlas individuellt, vilket nu utnyttjas av liberala krafter.

Till sitt försvar uppgav Støjberg inför utredningskommissionen på söndagen att pressmeddelandet utgjort ett politiskt budskap och inte en lagredogörelse.

”När du skickar ut ett pressmeddelande, talar du inte om undantagen. Du förmedlar huvudpunkterna”, sa hon och insisterar på att hennes verkliga instruktioner specificerade att fallen skulle bedömas individuellt.

Efter att utredningen är klar ska det danska parlamentet besluta huruvida Støjberg ska åtalas eller inte.