Dödläget i förhandlingarna i USA:s kongress om en statsbudget som innehåller pengar till en mur mot Mexiko kan ha brutits. Republikaner och Demokrater uppges ha träffat en överenskommelse som innebär att murbygget kan komma igång.

När Trump för några veckor sedan utan att ha fått några pengar till sitt utlovade murbygge mot Mexiko föll till föga och öppnade upp de delar av statsapparaten som stängts ned i avsaknad av en federal budget, beskrevs det av en del bedömare som ett nederlag.

LÄS MER: Trump öppnar statsapparaten – hoppas bryta Demokraternas förhandlingsvägran

Andra menade tvärtom att presidenten visat god politisk vilja och synat Demokraternas löfte om att bryta sin förhandlingsvägran, samtidigt som han blidkade de många tålamodsprövade statsanställda som inte fått ut sina löner.

LÄS MER: Nedstängningar i USA:s statsapparat fortsätter – Demokraterna vägrar ge Trump pengar till utlovade murbygget

Tidsfristen innan nya nedstängningar träder i kraft var tre veckor och den tiden håller nu på att löpa ut. Det ser dock ut som att sådana kan undvikas. Republikanerna och Demokraterna uppges ha kommit överens om i varje fall en delfinansiering av murbygget som varit ett villkor från presidenten för att godkänna en federal budget.

Enligt uppgifter i amerikansk media handlar det om ett anslag på 1,4 miljarder dollar. Det är väsentligt mindre än de 5,7 miljarder som Trump begärt och det återstår ännu för presidenten att godkänna uppgörelsen. Besked väntas under onsdagen. Med den överenskomna delfinansieringen beräknas ungefär 9 av 32 mil av muren kunna färdigställas.

Politiska bedömare anser att Trump riskerar att inte bli återvald för en andra period nästa år om han inte infriar sitt profilerade löfte till väljarna att bygga muren mot Mexiko och stoppa det okontrollerade inflödet av illegala invandrare, kriminella ligor och droger. Det finns därför också incitament för Trumps utmanare att verka för att murbygget inte blir av.