SVT-medarbetaren Fredrik Önnevall meddelade på måndagen att han och hans kollegor i reportageteamet för programserien Fosterland kommit överens med SVT:s ledning om att inte ta ut ekonomisk ersättning för uppkomna rättegångskostnader i samband med att teamet dömdes för människosmuggling. De brottsdömda ska nu i stället själva betala sina rättegångskostnader.

Önnevall dömdes i tingsrätt och hovrätt nyligen tillsammans med resten av sitt reportageteam för människosmuggling efter att man olagligt fört in en ung migrant till Sverige som redan befann sig i säkerhet i Europa. SVT:s ledning ställde sig bakom brottet, vidtog inga åtgärder mot teamet, sände ett program som teamet sammanställt om sin brottsliga verksamhet och beslöt även att betala de kriminellas rättegångskostnader.

LÄS MER: SVT betalar rättegångskostnader för dömda medarbetare genom att höja deras löner

Hanteringen av ärendet har väckt skarp kritik och har i mångas ögon allvarligt undergrävt SVT:s legitimitet som Public Service-aktör med garanterad finansiering och särrättigheter i medielandskapet. Nu vill bolaget skadegränsa och har kommit överens med Önnevall och de övriga brottsdömda medarbetarna att de själva står för sina rättegångskostnader som sammanlagt uppgår till några hundra tusen kronor.

– Vi kände att då tar vi det själva, så kan ingen säga att vi har bidragit till att rubba förtroendet för public service, förklarar Fredrik Önnevall för SVT Nyheter.

LÄS MER: SVT betalar rättegångskostnaderna efter att HD dömt SVT-journalister för människosmuggling

Huruvida detta räcker för att återställa det rubbade förtroendet återstår att se. Krav har ställts på att de brottsdömda också ska sparkas eller bli föremål för andra kännbara disciplinära åtgärder. Så har inte skett. I stället har Önnevall som det uppfattas belönats med en egen TV-serie.

LÄS MER: Smugglarjournalist kan få tio års fängelse i Grekland – men får fortsätta på SVT

Varken Önnevall eller det övriga teamet har, trots den fällande domen, vidgått att man gjort fel. SVT:s ledning uppfattas också ha varit otydliga med att ta avstånd från att anställda begår brottsliga handlingar. Den hållning som kommunicerats är att detta bedöms från fall till fall och beror på vilka lagar bolagets medarbetare bryter emot.

LÄS MER: SVT-medarbetare döms för människosmuggling

Önnevall och SVT:s ledning hoppas nu att det ”bestående intrycket” av affären och det som det svenska folket ska minnas är att skattebetalarna i slutänden slapp betala för SVT-medarbetares brottsliga verksamhet på betald arbetstid.

LÄS MER: Åklagaren yrkar på fängelse för människosmugglande SVT-reporter

SVT:s ledning vill officiellt inte vidgå att man haft något inflytande över Önnevalls och hans kollegors ändra inställning att låta bolaget betala deras rättegångskostnader.

LÄS MER: SVT:s hantering av Önnevall-fallet oacceptabel från början till slut

I en kommentar säger SVT:s chef för företagskommunikation, Hanna Dowling, att man kommer att ”respektera och anpassa sig efter beslutet” och att man ”förstår resonemanget” kring att ett annat agerande kan undergräva förtroendet för Public Service.