Sverige kommer i motsats till vad som tidigare kommunicerats att stödja Danmark när landet drar direktivet om minimilöner inför EU-domstolen i hopp om att få det ogiltigförklarat.

2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om att ersätta löneförhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, som i Sverige kallas för den svenska modellen, med minimilöner som bestäms av politikerna. Efter diverse turer och revideringar gick direktivet igenom och endast Sverige och Danmark röstade emot.

Danmark har beslutat ta strid mot direktivet och försöka få det ogiltigförklarat i EU-domstolen. Den nya borgerliga regeringen i Sverige var inte lika stridslysten och planerade att acceptera direktivet och låta danskarna kämpa på egen hand.

Regeringen kovänder – tack vare SD

Men efter att Sverigedemokraterna flaggat för att göra gemensam sak med Socialdemokraterna i riksdagen i frågan, vilket skulle innebära ett nederlag för regeringen, har M, KD och L ändrat sig. Man meddelar nu att Danmark kommer att backas av Sverige i Bryssel.

I stället för att erkänna att man vänder under galgen och att det är SD:s förtjänst att stödet till Danmark blir av, försöker företrädare för regeringspartierna nu ta åt sig äran.

Regeringen tar åt sig äran

Från att ha tänkt acceptera att EU utökar sin makt över den svenska arbetsmarknadspolitiken heter det nu att det är viktigt att EU ”inte lägger sig i lönebildning med lagstiftning” och att det är ”en viktig principiell fråga som handlar om gränserna för EU:s befogenheter”.

Men uppställningen för Danmark beror alltså på att SD och i synnerhet Magnus Persson (SD), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, drivit igenom den. Frågan ligger utanför Tidöavtalet så SD har här ingen lojalitetsplikt gentemot regeringspartierna.

SD har som hävstångskraft haft att Socialdemokraterna varit så angelägna i frågan efter att ha förlorat valet och den rödgröna riksdagsmajoriteten att man varit beredd att svälja förtreten och gå samman med det parti man i valet pekade ut som sin och hela Sveriges huvudfiende.

Socialdemokraterna tar åt sig äran

Även Socialdemokraterna försöker nu ta åt sig äran av att regeringen ändrar sig. I stället för att vidgå att det är SD:s förtjänst gör partisekreterare Tobias Baudin gällande att det skulle vara parterna på arbetsmarknaden – LO, PTK och Svenskt Näringsliv – som övertygat regeringen, något som Magnus Persson avfärdar som en ren lögn.

Den nuvarande regeringens plan var innan man tvangs ändra sig att implementera direktivet om minimilöner på ett sätt så att det påverkar den svenska modellen så lite som möjligt. Kritiker menar dock att det är en vansklig väg att gå.

I direktivet hävdas att Bryssel inte kommer att tvinga länder att införa ett system med lagstiftade minimilöner. Men bedömare befarar att om ett stort antal medlemsländer gör det medan andra, som Sverige och Danmark, låter bli kommer det att skapa problem på EU:s inremarknad och rörlighet för arbetskraft och efter att detta dragits till EU:s domstol landa i att samtliga länder tvingas rätta in sig i ledet.