LEDARE • Många gånger har det blivit nu när jag och andra på Samnytt skrivit om de demografiska förändringarna i Sverige. Det tar såklart hus i helvete när Jimmie Åkesson också säger det, men precis som alltid förstår alla exakt vad han och vi säger. Men precis som alltid måste snöflingorna skrika av sig några år först innan de sedan ljuger om att de alltid tyckt samma sak.

Möjligen är detta dock den fråga som är mest känslig av alla. Demografi. Beskrivning av folk mot folk. Kanske kommer detta vara den fråga vissa aldrig öppet kommer att erkänna. Men det hindrar inte dem från att förstå vad det är vi säger, och tyst erkänna att vi har rätt även här.

Medvetenheten om demografiska förändringar är hos vissa grupper väldigt stor. Till och med gammelmedia pratar om den, men utifrån ett mer generellt perspektiv om lågt barnafödande. Ja, den används till och med för att beskriva ett påstått behov av MER invandring, vilket ”agendasättande DN”, likt ett eko från förr, återigen försöker torgföra.

Stor medvetenhet

Men inte minst i den muslimsk/arabiska världen är det en enorm medvetenhet om demografi och dess makt. Muhammed Gadaffi, Libyens förre detta diktator, sa detta öppet i ett tal inför tusentals, i Timbuktu den 10 april 2006:

Det finns tecken på att Allah kommer att ge islams seger i Europa – utan svärd, utan vapen, utan militära erövringar. Europas 50 miljoner muslimer kommer förvandla det till en muslimsk kontinent inom några decennier.

Yasser Arafat, den arabisk/palestinske terroristen, sa i sin tur att ”de palestinska kvinnornas livmödrar är Palestinas främsta vapen”.

Exemplen från den muslimsk/arabiska världen på denna insikt kan göras många. Den insikten finns även här i Sverige.

Nyligen var Yasir Qadhi, amerikansk medborgare med pakistanskt ursprung, på besök i Sverige för att hålla föreläsningar om islam. Vid ett besök i Malmö frågade han sig själv om han verkligen befann sig i Sverige. Han berättade att gå på gatorna i Malmö känns som att vara i Iraks huvudstad Bagdad eller Syriens huvudstad Damaskus. Han framför även en teori att Malmö kommer att få en muslimsk majoritet eftersom att svenskar inte skaffar barn i samma utsträckning som muslimer.

Samnytt har i många andra fall rapporterat om när muslimer tydliggör denna medvetenhet. Som när den före detta SD-politikern Dana Alikabi startade en ’live stream’ på den populära plattformen TikTok och där möttes av en anonym muslim som hätskt ventilerade sin övertygelse att islam kommer växa och ta över Sverige.

Eller när en muslimsk profil talade om maktövertagande i Sverige: ”Snart vänta bara inshAllah”

Medvetenheten om folkutbytet bland vissa invandrargrupper, då främst muslimsk/arabiska, är stor. Men tyvärr inte hos svenska snöflinge-politiker, i alla fall utåt sett.

Medvetenheten bland vänsterliberaler är också stor. De framhåller folkutbytet som något positivt dock – det är ju mångfald! Därför skryter forskaren och den före detta AFA-grundaren Tobias Hubinette, som regelbundet skriver om statistik rörande Sveriges invandrargrupper, om folkutbytet i hans återkommande analyser. Och därför hyllar gammelmedia och sjuklöverpolitiker ”etnisk mångfald” i samhället. En hel politik i över 40 års tid har i princip baserats på att åstadkomma demografiska förändringar.

Kyösti Tarvainen PhD, docent emeritus i systemanalys vid Aalto-universitetet i Helsingfors skrev också om Sveriges demografiska utveckling.

Jag har studerat den demografiska utvecklingen i Sverige, Norge, Danmark och Finland under tio år och har använt en demografisk standardmetod, den så kallade kohort-komponent-metoden. Enligt denna exakta metod kommer de etniska svenskarna att vara en minoritet 2065 med oförändrad invandring.

Folkutbytet har till och med gått så långt att Malmös egen ”integrationsforskare” anser att staden bör öppna för att eleverna studerar på sina egna hemspråk. Ny forskning visar nämligen att svenska numera är ett minoritetsspråk och föreslås därför inte längre vara huvudspråket i undervisningen. Om stadens elever undervisas på sitt hemspråk ”skulle skolan gå bättre” påstods det.

Väntad indignation

När Jimmie tog upp frågan om folkutbyte blev det naturligtvis så att snöflingorna i både media och politiken kände sig kränkta och ville sola sig i glansen från att ta avstånd och fördöma uttalandet. Ryggdunkar från andra snöflingor utlovas.

Centerpartiets partiledare, ni vet han som säger att islam ska ta över Sverige, gick reflexmässigt ut och menar att det är en myt. ”Gängens skräck”, Jan Jönsson, twittrade också indignerat om folkutbytesfrågan. Även Ebba Busch vände sig mot begreppet men för att i samma stund säga att det faktiskt har skett en ”mycket stor” demografisk förändring.

Tomtarna på vänstersidan behöver vi inte ens nämna för deras väntade reaktioner är som alltid; uppblåsta. De låtsas inte förstå eller veta och de låtsas vara mer upprörda än vad de är. De tror att det funkar medialt att förneka detta på precis samma sätt de trodde att förneka massinvandringen skulle fungera.

Det är en blandning av skådespel och vanlig dum svensk naivitet.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Påhittad indignation över ett självklart uttalande”

Illegitim elit

Belackarna av begreppet folkutbyte agerar nu som vänstern alltid gör: de försöker dekonstruera begreppet. I sin iver att desperat förneka det uppenbara hävdar vissa att ”folkutbytet” är en ”konspirationsteori [..] om att den förda politiken har förts av en illegitim, ibland dold, elit som agerat i strid med folkets egentliga vilja”, som Christer Mattsson, föreståndare och forskare vid Segerstedtinstitutet påstod i en debattartikel i Expressen nyligen.

Värt att notera om Mattson är att han ”har ett förflutet som avlönad företrädare för socialdemokratin och huvudinriktningen på hans politiska uppdrag var att motarbeta SD” samt att han ”återkommande varit skribent hos den vänsterextrema tidskriften Expo, som också råkar hata SD och som har samverkat med våldsbejakande grupper som velat döda Sverigedemokrater.”

Dessutom har institutet han arbetar för ”återkommande fått svidande kritik av en lång rad andra forskare bl a för att verksamheten enligt de kritiska forskarna är ”underordnad en politisk diskurs som utgår från enskilda riksdagspartiers agendor” och för att ta hela sin utgångspunkt i ”identitetspolitik och postkolonial teori”.”

Genom att själva definiera ordet ”folkutbyte” som detta ovan beskrivna försöker Mattsson och hans gelikar sedan motargumentera deras egen definition för att ”motbevisa” tesen. Men vem har påstått att det måste vara en ”illegitim, ibland dold, elit som agerat i strid med folkets egentliga vilja”?

Ett folkutbyte kan ske på det sättet, men det kan även ske helt öppet. Hur spelar mindre roll faktiskt. Men att det sker är ju det väsentliga. För gemene man spelar det mindre roll om någon elit tvingat på folket detta eller om det skett på andra sätt. Folkutbytet sker ändå.

Sen är det ju rätt klart att det varit en elit som agerat emot folkets vilja. Som Mattias Karlsson (SD) sammanfattade det:

Trots den mest omfattande, mest aggressiva och mest ihållande propaganda som någonsin riktats mot folket från överheten i en enskild fråga, så har det aldrig funnits ett folkligt stöd för den massinvandring som förändrat befolkningssammansättningen i vårt land på ett mycket dramatiskt sätt.

Grafen nedan visar att det aldrig någonsin funnits ett folkligt stöd för den massinvandring Sverige bedrivit:

Image

De som påtalat problemen har hånats, jagats i media. Man har gått efter deras jobb, inkomst och försörjning. Personer som stått upp har utmålats som monster och fått utstå hot och fysiska attacker mot dem själva, mot deras hem, mot deras släkt. Media och ledande politiker har eldat på detta. Attackerna har ignorerats.

Det har med andra ord både varit en massiv propaganda från eliten för folkutbytet samtidigt som det varit förenat med en mängd risker att stå emot propagandan öppet. Folket har aldrig tillfrågats. Så det har utan tvekan varit en illegitim elit som agerat mot folkets vilja. Så dolt har det dock inte behövt vara, eftersom hela det samlade etablissemanget stått på massinvandringens, och folkutbytets, sida.

Ren matematik

För i grund och botten handlar det inte om åsikter eller att vrida och vända på ord. I grund och botten är folkutbytet ren och skär matematik. Jag skrev om det tidigare:

År 1995 var det 13,1 procent av Sveriges befolkning som hade ”utländsk bakgrund” som alltså definieras som ”de som antingen är födda utomlands eller är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar”. År 2021 var det 26,3 procent.

Så här ser ”utländsk bakgrund” ut år 1995-2021 (OBS: endast ett års mellanrum mellan de två sista datapunkterna):

Källa: SCB

SCB har inte i den tabellen data för tidigare än 1995 men en annan mycket bra indikator, som går längre tillbaka i tiden, är andelen utrikes födda. Så här har utvecklingen sett ut år 1960-2021 (OBS: endast ett års mellanrum mellan de två sista datapunkterna):

Det finns ett matematisk begrepp som kanske är främmande för de flesta sjuklöverpolitiker som kallas ”extrapolering”. Det innebär ”en estimering av mätvärden utanför ett mätområde”. En extrapolering av den utveckling vi ser i de två graferna ovan leder matematiskt och obönhörligen till att svenskar blir en minoritet i sitt eget land. Det är så matematik och statistik fungerar.

Rakt framför ögonen

Det borde dock inte behöva förklaras. Går man från under 5 procent utrikesfödda 1960 till över 20 procent idag, på cirka 70 år, med tonvikt de senaste 40 åren, så förstår även den mest efterblivne att det har varit ett folkutbyte och att om utvecklingen fortsätter så fortsätter också folkutbytet. Och tvekar man ändå så gå ut på stan och titta. Folkutbytet syns klart och tydligt.

Skulle vi väcka en farfarsfar exempelvis som kanske gick bort i mitten av 1900-talet skulle han chockeras av vad han såg. Alla vet det.

Detta folkutbyte känner alltså även de skrikande vänsterliberalerna till. Det är bara det att de använder andra begrepp; etnisk mångfald, pluralism, mångfald med mera, för att beskriva de demografiska förändringarna – och givetvis alltid i positiv dager. Då är dessa demografiska förändringar helt plötsligt existerande, men när andra kritiserar utvecklingen så existerar de inte igen.

Det var exakt samma visa som det var när massinvandringen först började debatteras på allvar i och med SD:s tillväxt på 2000-talets första tio år. Då var det samma glåpord och lögner mot alla som varnade för utvecklingen.

Den demografiska utvecklingen i landet är av helt avgörande betydelse för svenskarnas framtid. Bra därför att SD nu lyft frågan så att den, liksom massinvandringen tidigare, kommer ut i en bredare folklig debatt.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Här är folkutbytet, Morgan”

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Och så fanns visst islamiseringen ändå…”