DEBATT El Salvadors president Nayib Bukele är inte räddhågsen. Den 8:e juni gjorde han och landets parlament bitcoin till lagligt betalningsmedel. Det innebär i praktiken att han ger den globala centralbankskartellen fingret.

Sådant brukar korrelera med olyckor, ond bråd död, arabisk vår samt världssamfundets ingripande för främjande av flickors skolgång. Till exempel sammanföll Muammar Gaddafis död med ett försök att skapa en afrikansk dinar baserad på guld istället för den amerikanska dollarn, alltså en valuta bortom den globala centralbankskartellens långa fingrar.

Vägen till frihet är kantad av liken av dem som försökt bryta sig ur centralbanksväldet. President Bukele har fått väntad påhälsning av bankelitens mecenater.

Förutom dylika, helt väntade, försök till mutor och hot har även propagandan mot bitcoin intensifierats. Till exempel vädjar senatorinnan Elizabeth Warren till undersåtarnas klimatångest genom att försöka förklara hur mycket energi som bitcointekniken förbrukar.

President Bukele å sin sida förklarar att El Salvador, även kallat “vulkanernas land”, ska bryta bitcoin med helt ren geotermisk energi.

Litet land hårt knutet till USA

El Salvador är ett litet land, lika stort som Svitjod (Uppland) plus Södermanland enligt Wikipedia. Det huserar sex miljoner människor. Efter frigörelsen från Spanien, Mexikanska imperiet och slutligen Centralamerikanska federationen blev landet “fritt” år 1842.

I praktiken innebar friheten att det istället blev hårt knutet till USA vilket ledde till över 150 år av utsugning, folkförtryck, revolter och inbördeskrig. År 2000 blev den amerikanska dollarn officiell valuta i landet och nu har dollarn alltså fått en konkurrent i bitcoin.

Bitcoin är frihet

Oavsett vad man tycker eller tror om bitcoins framtid är detta ett beslut som ger salvadoranerna ett centralbanksfritt betalningsalternativ och därmed större ekonomisk frihet. Beslut som gynnar folket är mycket ovanligt i fullt utvecklade demokratier. Den svenska regimen skulle aldrig få för sig att gynna folket på sin egen och globalismens bekostnad.

Centralbanksväldet vill beskatta och inflatera

Varför hatar stater att undersåtarna använder bitcoin? Av samma anledning som de hatar att undersåtarna äger kontanter och guld: de är betalningsmedel som möjliggör ekonomiska transaktioner mellan vuxna människor utan statlig insyn och beskattning – det vill säga ekonomisk frihet.

För att motverka denna frihet bedriver man propaganda mot kontanter och stiftar lagar mot “penningtvätt” samt tvingar bankerna att medverka i kampen mot kontanter. I staternas drömvärld finns inga kontanter utan bara elektroniska pengar; allt betalas med kort och elektroniska överföringar som vederbörligen registreras, övervakas och beskattas.

Stater och banker hatar guld och bitcoin av ännu en anledning, en anledning som inte vidlåder kontanter. Stater kan bara finansiera sitt valfläsk och sina krig på tre sätt: med skatt, skuld eller sedelpressen (inflation). Det fina med inflationsfinansiering är att det är en finansieringsmetod som inte märks.

Ja det märks förstås i form av att priserna ständigt stiger men det skyller man på att giriga arbetare och kapitalister hela tiden vill ha högre lön respektive högre vinst. Inflationsfinansiering är lätt ordnat med sedelpressen, ja numera ännu enklare med några knapptryckningar i Riksbankens dator. Guld och bitcoin kan inte “printas” och måste därför motarbetas.

En global centralbanksvaluta är målet

Centralbanksväldet jobbar just nu hårt på att ersätta alla nationella kontanter med nationella elektroniska inflaterbara betalmedel. I Sverige utvecklar Riksbanken e-kronan. I nästa steg vill centralbanksväldet avveckla alla nationella betalmedel överhuvudtaget och ersätta dem med en global, elektronisk, oändligt inflaterbar och övervakningsbar valuta under IMF:s ledning.

För att detta ska fungera effektivt behöver man få med alla väsentliga nationalstater i en global monetär inflationskartell. En stat X som inte är med i den globala inflationskartellen kommer vara betydligt mer attraktiv än de övriga för investerare eftersom investeringar i det landet inte äts upp av inflation. Staten X blir alltså ett hot mot de övriga.

El Salvador blir ett hot mot kartellen

På samma sätt är det med bitcoin. Stat efter stat inför restriktioner, lagstiftning och beskattning av bitcoin. En svag länk i bitcoin-systemet som stater alltid angriper är börserna där man växlar mellan bitcoin och statliga fiatvalutor. Det är i den här övergången mellan bitcoin och fiatpengar, alltså i banksystemet, som staten har etablerat hårda regler för att kontrollera, övervaka och beskatta. Här gäller det också att bilda kartell och få alla nationalstater att spela med. För vad händer om man har ett land som El Salvador som i sin nya bitcoinlag slår fast att:

Artikel 2. Växelkursen mellan bitcoin och USD fastställs fritt av marknaden.
Artikel 5. Växling av bitcoin skall inte underkastas realisationsvinstbeskattning, samma som för andra lagliga betalningsmedel.
Artikel 7. Varje ekonomisk aktör måste godta betalning i bitcoin när sådan erbjuds honom som betalning för vara eller tjänst.

Jo, det som händer är att medan övriga världen under den globala elitens ledning försöker skruva igen alla hål så river El Salvador upp ett nytt. En laglig möjlighet att obehindrat och skattefritt växla mellan bitcoin och USD. Ekonomisk frihet driven av 100 procent ren lokalproducerad vulkanenergi dessutom!

Hur det kommer försöka stoppas

Detta kan inte “världssamfundet” tolerera. Man kommer antagligen försöka straffa och svälta El Salvador genom ekonomisk utfrysning, den moderna versionen av belägringskrig.

Kanske på samma sätt som man utestängde Iran från det internationella betalningssystemet. Kanske OECD svartlistar El Salvador som ett “skatteparadis” och trycker på för att förbjuda företag att göra affärer i landet. Kanske finansierar man diverse NGO:er för att “liberalisera” landet. Kanske får BLM ett plötsligt uppsving? Miljö-, HBTQ- och feministrörelsen blommar upp? Om inget annat hjälper kan man alltid demokratisera landet med B-52:or.

Håll ögonen på El Salvador. Om de lyckas kommer det bli ett pedagogiskt exempel på frukterna av ett stycke ekonomisk frihet. Om det inte lyckas kommer det bli ett lärorikt exempel på vad som händer när man försöker bryta sig ur globalismens klor en aning.

Använd kontanter och bitcoin för vår frihet

Här hemma då? Vad kan du göra för att gynna den ekonomiska friheten.

• En enkel sak alla bör göra är att återgå till att betala kontant så mycket man kan.
Bojkotta kontantfria affärer och restauranger. Tala om för handlarna att du väljer bort dem som vägrar kontanter; ge dem dåligt betyg online, med pedagogisk förklaring att det är för att de vägrar kontanter.
• Öva in och säg “Inget kvitto tack” på alla varor och tjänster du inte behöver garanti på.
• Byteshandla när du kan för att hålla Skatteverket utanför.
• Köp ädelmetaller, det är aldrig fel.
• Lär dig om och handla med bitcoin. Det kanske är framtiden.

Klaus Bernpaintner
Senior Fellow hos Ludwig von Mises Institute Sweden

Artikeln publicerades på Folkungen.se