Då den 17-årige eleven sa emot läraren blev han först tagen åt sidan och tillrättavisad och sedan avstängd i tre veckor för att ha filmat läraren i smyg då för att kunna dela med sig av vad som pågår i Skottlands skolor.

Incidenten skedde under en lektion där läraren hittade en webbplats som bara listade två val för kön, man och kvinna, vilket han ska ha kallat ”gammaldags”. Då eleven inte höll med togs han till ett separat rum. Där sa läraren bland annat att 17-åringen hade rätt till sin åsikt men att denna inte kunde delas i skolan då det går emot skolmyndighetens policy och att den inte är ”inkluderande”.

Eleven filmade ordväxlingen i smyg för att kunna visa vad han menar är den farliga och ovetenskapliga indoktrinering skolorna valt att försöka förmedla till barnen. Enligt vänner har 17-åringen ingenting emot hbtq-personer men är helt emot att det skulle finnas fler kön än två och att dessa skulle vara en social konstruktion.

Att 17-åringen använde dold kamera ledde till att han stängdes av i tre veckor.

I fjol meddelade utbildningsministern att landet blivit det första i världen som implementerat en hbtq-inkluderande utbildning som en del av läroplanen.