På Dragonskolan i Umeå ville en grupp elever informera om vilka konsekvenser den förda invandringspolitiken fått på det svenska samhället. Det gillades inte av skolans rektor, Anna Sundelin, som valt att polisanmäla sina elever som hon i ett medieuttalande stämplar som ”fruktansvärda rasister”. Hon slår också fast att det är ”absolut otänkbart” att yttrande- och åsiktsfrihet ska råda på hennes skola.

Rabaldret gäller ett flygblad som elever på skolan skapat med ett antal punkter om bland annat hur mycket invandringen kostar, om den anmärkningsvärt höga överrepresentationen av invandrare som förövare till överfalls- och gruppvåldtäkter, diskriminering av svenskar i förhållande till invandrare på bostadsmarknaden och i tandvården. För samtliga punkter på flygbladet hade källhänvisningar bifogats, bland annat till SVT och Expressen.

Ensidig rapportering i media
Flygbladet uppmärksammades av Västerbottens-Kuriren som i sin rubriksättning braskade på med ”Främlingsfientlig propaganda”. I artikeln (som ligger bakom betalvägg), skriven av VK-journalisterna Ulrica Palmer och Nathalie Hultdin, kommer endast en elev som kontaktat tidningen och skolans rektor till tals, som båda menar att flygbladet är rasistiskt.

Vad som står på flygbladet får VK:s läsare inte veta och ges därmed inte någon möjlighet att själva avgöra om innehållet är rasistiskt. Det framgår inte heller om VK-reportarna själva har tagit del av flygbladets innehåll eller om de skrivit sin artikel och valt vinkel för den endast på hörsägen.

I VK-artikeln uppger Dragonskolans rektor Anna Sundelin att hon och den övriga skolledningen ”ser allvarligt på att det spridits rasistisk propaganda” på skolan. Hon kallar det som skett för ”fruktansvärt” och slår fast att ”det är absolut otänkbart att ha den typen av propaganda på skolan”. Här råder ”nolltolerans” tillägger Sundelin och berättar att hon anmält saken till såväl polisen som Säpo samt vidtagit åtgärder så att eventuella nya flygblad kan rapporteras och omedelbart plockas bort.

Får komma till tals i alternativmedia
I motsats till Västerbotten-Kuriren har tidningen Fria Tider varit i kontakt med de elever på Dragonskolan som tagit fram faktabladet. De uttrycker stark oro över att få sin grundlagsfästa yttrande- och åsiktsfrihet trampad på av rektor och uppger att de finner det olustigt att ha anmälts till polis och Säpo av sin egen rektor.

Eleverna bakom faktabladet uppger för Fria Tider att de ”var less på att bara sitta still och rulla tummarna och inte göra något medan Sverige förfaller” och att man därför valde att engagera sig politiskt genom att ta fram ett faktablad om invandringens konsekvenser för det svenska samhället. Man ville ta sitt ansvar för Sverige och ”upplysa andra elever”.

På tvärs med vad skolan lär ut
De rasistutpekade eleverna som upplever att de fått sina grundlagsskyddade demokratiska rättigheter kränkta av skolledningen kallar det de utsatts för ”en skam för Dragonskolan”. Eleverna menar också att tilltaget går på tvärs med vad skolan lär om att vara källkritisk.

– De säger att det är viktigt med källkritik samtidigt som de kallar ett flygblad med enbart fakta och med angivna källor längst ned för rasistisk propaganda.

Samhällsnytt söker såväl rektor Anna Sundelin som Västerbottens-Kuriren för en kommentar.