➤ GROV VÅLDTÄKT Qais kom från Afghanistan till Sverige 2014 som så kallat ”ensamkommande flyktingbarn”. Han fick efter en långdragen handläggningsprocess avslag på asylansökan och skulle utvisas till hemlandet. Innan utvisningen kunde verkställas begick Qais tillsammans med en kompis en grov gruppvåldtäkt. Tingsrätten dömde till utvisning men hovrätten häver utvisningsdomen med hänvisning till att Qais är ung, mår psykiskt dåligt och att säkerhetsläget i Afghanistan är otillfredsställande.

Inte heller tingsrätten var enig i utvisningsfrågan. Rättens ordförande, chefsrådman Monica Felding, anmälde sig skiljaktig då hon ansåg att det ”skulle drabba Qais hårt” att bli utvisad till hemlandet. Detta trots att han har sin familj där. Hovrätten går i sitt ändringsbeslut på Feldings skiljaktiga linje.

För ung för att åtalas
Våldtäktskamraten, också han med asylinvandrarbakgrund, var (enligt egen utsago) 15 år när brottet begicks och slipper därför helt påföljd. Qais som (enligt egen utsago) idag är 18 år och 17 år när den grova våldtäkten förövades, dömdes av Malmö tingsrätt till 10 månaders ungdomsvård och utvisning.

Hovrätten ändrar inte tingsrättens påföljd beträffande ungdomsvård, men undanröjer alltså utvisningsbeslutet. Det stipulerade minimistraffet för grov våldtäkt är fyra års fängelse. På grund av att Qais hävdat att han bara var 17 år då brottet begicks anser både tingsrätt och hovrätt att påföljden ska mildras till 10 månaders ungdomsvård.

Våldtogs under lång tid
Qais och dennes 15-åriga kompis våldförde sig enligt åtalet i drygt en och en halv timme på offret, en ung kvinna i gymnasieåldern. Hon hölls fast med tvång och våldtogs flera gånger vaginalt och oralt. Qais försökte även våldta den unga kvinnan analt men misslyckades. Däremot tvingade han offret att onanera åt honom. De grova övergreppen ägde rum utomhus i ett grönområde i Malmö.

Offret ska ha varit ytligt bekant med både Qais och den yngre våldtäktsmannen och gjort sällskap med de två till platsen där brottet begicks, men inte för något annat än att prata. Hon uppger att hon både med ord och fysiskt motstånd tydligt klargjorde för de unga männen att hon inte ville ha sex med någon av dem. Qais har enligt åtalet hävdat att den unga kvinnan gett sitt samtycke.

Ljög om kamratens inblandning
Tingsrätten ansåg inte att den tekniska bevisningen och rättsmedicinska undersökningen av den unga kvinnan stämde med Qais uppgifter om frivillighet. Dessutom kunde Qais beslås med flera lögner om vad som inträffat. Bland annat uppgav han att den 15-årige kompisen inte skulle ha varit med. En film som Qais med sin mobiltelefon tagit i samband med våldtäkten, visade dock att 15-åringen varit både på plats och aktiv i handlingarna.

Oklar åldersuppgift
Det framgår inte av rättsdokumenten huruvida Qais har genomgått något medicinskt ålderstest. Av de tester som Rättsmedicinalverket nu börjat genomföra framgår att mer än åtta av tio testade som uppgett sig vara minderåriga i själva verket varit över 18 år, i många fall väsentligt äldre.

Afghanistan säkert att återvända till
Det är också utifrån domen oklart vilka uppgifter domstolen stödjer sig på när man hänvisar till ett allvarligt säkerhetsläge i Afghanistan. Samstämmiga uppgifter från FN och andra bedömare talar tvärtom om ett stabilt säkerhetsläge som inte försämrats de senaste åren, utan tvärtom förbättrats något. Endast två provinser av 34 anses vara farliga.

Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 1745-17