Ryssland är en ”statlig sponsor av terrorism”. Det har EU-parlamentet slagit fast idag. Och den medborgare som tycker annorlunda än EU-politikerna kan komma att straffas för det.

Strax efter lunch på onsdagen röstade EU-parlamentet ja till en resolution om att terrorstämpla Ryssland. Ryssland kategoriseras nu ”som en statlig sponsor av terrorism och som en stat som tillämpar terroristmetoder.”

Bakgrunden är kriget i Ukraina där EU menar att Ryssland använder terrordåd och begår krigsbrott mot den ukrainska civilbefolkningen.

Konservativa och liberaler

Bakom den antiryska resolutionen står EU-parlamentets konservativa grupp ECR, samt de två liberala grupperna PPE och Renew. De får dock i allt väsentligt stöd från parlamentets socialdemokratiska och gröna grupper.

Charlie Weimers (SD) röstar. EU

Den gemensamma resolution som de konservativa och liberala ledamöterna enats kring skiljer sig på flera punkter från den motion som ECR, med Sverigedemokraterna i spetsen, tidigare lanserat.

LÄS MER: SD: Terrorklassa hela Ryssland

Bland annat kommer inte EU att utvisa samtliga ryska diplomater, utan nöjer sig med att ”de diplomatiska förbindelserna med Ryssland ska minskas ytterligare”. Dessutom vill unionen förbjuda ryska vetenskaps- och kulturcentrum, och andra ryska föreningar som är verksamma i EU.

Resolutionen har heller inte med de konspirationsteorier som ECR-gruppens motion har, där Putin får skulden för islamistiska terrordåd och en polsk flygolycka.

Förbjud annan åsikt

Terrorstämplingen av Ryssland röstades igenom utan större opposition. Och tycker du annorlunda än EU-politikerna? Då gör du bäst i att hålla tyst. Att uttrycka en annan åsikt än EU-parlamentets officiella hållning gällande kriget i Ukraina kan nämligen bli straffbart i framtiden.

I en ändring av det gemensamma förslaget till reslution som röstades igenom med knapp marginal ”uppmanar EU och dess medlemsstater att förbjuda avsiktligt offentligt urskuldande eller förnekande av Rysslands militära aggression och krigsförbrytelser i alla former.”

En markering från EU-parlamentet om att vissa avvikande åsikter gällande EU:s officiella hållning i Rysslandsfrågan inte tolereras.

LÄS MER: Ryssland: Vi har inte längre som mål att byta ut Zelenskyj