På torsdagen föll dom i Stockholms tingsrätt i en omfattande härva av ekonomisk brottslighet inom den muslimska friskolekoncernen Al-Azhar. Fyra styrelseledamöter i ägarstiftelsen döms till fängelse för en rad grova ekobrott. Ytterligare personer som också stod åtalade frikänns i brist på bevis.

En av de åtalade, en kvinna, dök inte upp till huvudförhandlingen men slipper tredskodom och ska i stället dömas vid ett senare tillfälle när hon har lokaliserats.

Den huvudåtalade, 51-årige Bashir Aman Ali som grundade friskolestiftelsen döms till fängelse i 4 år och 6 månader för grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Han döms även till näringsförbud i 8 år.

Brotten är relaterade till att Ali fört ut tio miljoner kronor från friskolestiftelsen som erhållits av skattebetalarna som skolpeng, detta i syfte att starta en islamisk bank. Ali har dessutom fört över ytterligare ett antal miljoner av skattebetalarnas pengar från ett dotterbolag till stiftelsen och ett fristående bolag. Även dessa överföringar var relaterade till det islamiska bankprojektet.

Ali åtalades för två år sedan för andra bokföringsbrott men frikändes av Solna tingsrätt som inte bedömde det han gjort sig skyldig till som så allvarligt att han skulle straffas för det.

Tre personer i styrelsen döms för att på olika sätt ha hjälpt och skyddat Ali i hans brottsliga verksamhet. Bland annat har de upprättat falska handlingar som skickats in till Länsstyrelsen för att dölja brotten. Transaktionerna har även dolts i bokföringen.

53-årige Burhan Mohamed Ali döms till fängelse i 2 år och 2 månader för grovt skyddande av brottsling, grovt osant intygande och grovt bokföringsbrott. Han åtalades även för grov trolöshet mot huvudman men frikänns i brist på bevis för den åtalspunkten. Han döms även till näringsförbud i 4 år och 6 månader. Han dömdes 2010 för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Påföljden stannade då vid villkorlig dom och böter.

54-årige Ibrahim Osman Bouraleh döms till fängelse i 2 år och 4 månader för grovt skyddande av brottsling, grovt osant intygande och grovt bokföringsbrott. Han åtalades även för grov trolöshet mot huvudman men frikänns i brist på bevis för den åtalspunkten. Han döms även till näringsförbud i 4 år och 6 månader.

50-åriga Jane Evy Maria Almqvist döms till fängelse i 2 år och 4 månader för grovt skyddande av brottsling, grovt osant intygande och grovt bokföringsbrott. Hon åtalades även för grov trolöshet mot huvudman men frikänns i brist på bevis för den åtalspunkten. Hon döms även till näringsförbud i 4 år och 6 månader.

Samtliga fyra nu dömda har förnekat brott. Ingen av dem sitter längre kvar i styrelsen för Al-Azhar-stiftelsen som driver ett flertal muslimska friskolor i Sverige.

Advokatkostnaderna för de dömdas försvar uppgår till cirka tre miljoner kronor och ska enligt domstolen betalas av staten med skattemedel.

Tidigare brott mot skollagen
Koncernen har tidigare uppmärksammat bland annat för att inte följa skollagen beträffande konfessionsfri undervisning. Skolinspektionen har riktat kritik mot att Al-Azhar-stiftelsens skolor anordna bön för eleverna under lektionstid.

Flera av stiftelsens skolor har också kritiserats för muslimsk könssegregation. Stor uppmärksamhet fick ett avslöjande om att en av skolorna tillämpade muslimsk apartheid vid bussresor där flickor och pojkar hälls åtskilda och flickorna endast fick använda bussens bakdörr och sitta baktill i bussen.

Saken anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som dock ansåg att detta inte var diskriminerande och därför inte tog ärendet till domstol.

Utreds även för bidragsfusk
I samband med att förundersökning om grov ekonomisk brottslighet inleddes mot personer i Al-Azhar-stiftelsen beslutade Skolverket att också inleda en granskning mot koncernen om misstänkt bidragsfusk. Den utredningen pågår fortfarande och det är oklart om den kommer att leda till nya åtal mot nu dömda eller andra personer inom stiftelsen.