Ledtrådar som besvarar frågor kring hur många illegala migranter klarar sig ekonomiskt under sina långa resor från hemländerna till och genom Europa har lagts i dagen av den slovenska sajten Nova24. En förklaring är enligt sajten att FN:s flyktingorgan UNHCR och EU i samarbete med Mastercard frikostigt delar ut betalkort till migranterna förladdade med pengar.

Korten är försedda med både EU:s och UNHCR:s logotyper. Inga identitetshandlingar krävs för att få eller använda korten – i stället för namn på kortinnehavaren är ”UNHCR” och ett nummer präglat på kortet.

Uppgifterna kommer enligt Nova24 från en källa inom den kroatiska polisen. Många migranter utrustade med sådana kort uppges uppehålla sig där och i intilliggande Bosnien och Herzegovina där de förbereder sig för resan vidare upp genom Europa till det land de sett ut som slutdestination, ofta Tyskland eller Sverige.

Enligt poliskällan är dessa migranter välutrustade med nyinköpta rejäla kängor och vandringskläder, smarttelefoner och även vapen. Under mellanlandningen i de östeuropeiska länderna tar de ut pengar ur bankomater för att bunkra förnödenheter.

Poliskällan uppger att inte alla migranter har dessa kort. De som inte har det är ofta fattigare och sämre utrustade för resan.

Mastercard aviserade 2016 att man utfärdade förladdade betalkort för att som man formulerade det “ge flyktingar rörlighet, flexibilitet och värdighet”. I ett pressmeddelande förra året tillkännagav Mastercard också att man inlett ett samarbete med George Soros kallat “Humanity Ventures” med målsättning att “katalysera och accelerera ekonomisk och social utveckling för utsatta grupper i världen, i synnerhet flyktingar och migranter”.

I pressmeddelandet angavs vidare att “George Soros meddelat att han öronmärkt upp till 500 miljoner dollar för privata investeringar som kommer att öka kapaciteten för att möta de utmaningar som migranter, inklusive flyktingar, och deras värdsamhällen ställs inför världen över. Humanity Ventures är en del av det initiativet”.

Mastercard deklarerar också att man ”levererar innovativa betalnings-, data- och identitetslösningar för underprivilegierade i världen, verktyg som förbättrar tillvaron för flyktingar och migranter genom att knyta bättre ekonomiska och sociala band med lokalbefolkningarna”.

TV-redaktören Ninoslav Vucetic delade på Twitter nyligen en bild på ett Mastercard-kort med EU:s och UNHCR:s logotyper. Tweeten var riktad till myndigheterna i Montenegro.

I tweeten ställer Vucetic bland annat frågan vem eller vilka det är som delar ut dessa namnlösa bankkort till migranter. Det är oklart om de pengar som laddas på dessa kort kommer från Mastercard och Soros eller om de belastar UNHCR:s biståndsbudget.

Samma bild som delas av Vucetic förekommer också i olika rapporter från UNHCR där organet redogör för hur man ger stöd till de migranter som anlänt till Grekland för vidare resa norrut.

De ungerska myndigheterna har varnat för att runt 70 000 migranter har samlats på Balkan och förbereder sig för att forcera sin väg in i Västeuropa via vad man kallar “The Soros Express”.