I flera år har falska studiecirklar i Malmö kunnat ta emot miljontals skattekronor. Enligt en granskning från Sydsvenskan beskrevs verksamheten som en fritidsgård för vuxna redan 2017. Men pengarna har fortsatt strömma till Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, som nu själva polisanmält två medarbetare. Bland de påstådda studiecirklarna som inte ägt rum finns ”kulturmöten”, ”språkcirkel” och ”stresshantering”.

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet är Sveriges äldsta studieförbund som bedriver verksamhet i hela Sverige. De erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.

NBV Syd består av sex kontor över Skåne och Blekinge med ett trettiotal anställda. Två av de anställda har nu stängts av från arbetet och polisanmälts för bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Detta då att NBV misstänker att studiecirklarna – som varit anledningen till att de fått miljonbelopp i bidrag från staten, regioner och kommuner – aldrig ägt rum och att pengarna i stället gått till annat via de två misstänkta bedragarna.

Gjorde oanmälda besök

NBV:s förbundsrektor har berättat för HD och Sydsvenskan att de inledde en utredning redan i början av 2019. Förbundet började göra oanmälda besök i lokaler där studiecirklarna borde äga rum – men lokalerna stod tomma.

– Från de föreningar som de två anställda har haft ansvar för kan vi se att det inte har varit verksamhet. De har bara fabricerat listor, satt i namn och attesterat fel, sa dåvarande förbundsrektor Åke Marcusson till Sydsvenskan i september.

Men nu har Sydsvenskan avslöjat att andra redan uppmärksammat detta i två års tid. 2017 larmade flera studieförbundskonkurrenter – bland andra ABF i Malmö. De var då oroliga över NBV:s ”explosiva volymökning”.

Stor andel deltagare behärskar inte svenska

När NBV lät en utomstående expert granska samarbetet med flera olika föreningar i Malmö så upptäckte man att två anställda 2016 ansvarade för 100 000 av studieförbundets totalt 133 000 studietimmar i Malmö. Två personer skulle alltså ha hållit i över 2 800 arrangemang med totalt 30 000 deltagare – på bara ett år.

”Förutom att det förefaller vara svårt för en enskild person att delta i så mycket studieaktiviteter varje dag året runt så väcker detta även frågan om kvaliteten i folkbildningsverksamheten”, skrev experten. Experten konstaterade vidare att föreningarna hade en stor andel ”daglediga” medlemmar och cirkelledare med svårigheter att tala och läsa svenska.

Enligt bokförda siffror ska alltså 28 deltagare och 34 ledare haft över tusen studietimmar per år. Några hade över 1 500 studietimmar. Deltagarna skulle då ha gått på studiecirklar i sex och en halv timme varje dag fem dagar i veckan hela året. Det enda undantaget skulle ha varit fem veckors semester.

Endast män deltog i de påstådda cirklarna

I en av föreningarna som granskades fanns en tydlig könssegregation. Endast män närvarade i lokalen och enligt experten var det oklart huruvida det fanns en studieplan. Studiematerialet bestod av en A4-sida som var kopierad från en bok – och en broschyr från Västra Götalandsregionen. Samtidigt sände en tv-apparat i lokalen ett utländskt tv-program.

Att inga kvinnor fanns på plats förklarades med att det var höstlov och att kvinnorna var hemma och passade barnen.

Satsar på ”invandrarorganisationer”

Av Folkbildningsrådet, som fördelar de 1,8 miljarder kronor som staten ger till studieförbund varje år, får NBV ungefär 150 miljoner kronor om året. Men andra statliga myndigheter, kommuner och regioner bidrar också med pengar.

I Malmö har verksamheten ökat kraftigt de senaste åren. Och det finns en genomtänkt strategi bakom expansionen: NBV har riktat in sig på ”invandrarorganisationer”. Det har man skrivit i en intern rapport.