I militären förbereds man för krig som alltid är förknippat med hård press på civila och soldater där sömn- och matbrist är vardag, förutom hård fysisk och psykisk påfrestning. När militären övade på delar av detta i en så kallad ”överlevnadsvecka” visar det sig att en förälder klagat på att rekryterna ”pressats för hårt”.

Det handlar om militärtjänstgöringen vid Ing 2, Göta ingenjörregemente, där en av föräldrarna menade att den hårda träningen kan leda till dåligt rykte.

– De som gjort militärtjänst vid Ing 2 kommer inte sprida ett bra rykte om regementet, säger föräldern till JP.

Föräldern menar sig förstå att rekryterna utsätts för svåra prövningar som en del av utbildningen, men anser att det ibland går för långt. Specifikt pekar föräldern då de tillfällen under våren som de ska ha fått halverade matransoner i kombination med långa fysiskt påfrestande dagar med sex timmars sömn.

Känner ej igen

– Det är extremt tufft och det förstår jag. Men man kan inte begära att någon ska kunna jobba mer än tolv timmar med halverade matportioner, säger föräldern.

Men ingen verkar känna till det som påstås. Varken chefen för bataljonen eller kompanichefen och inte heller förtroendevalda värnpliktiga som tillfrågats uppges känna igen det som påstås.

– Det är en överlevnadsvecka, där man får testa på lite mindre sömn och lite mindre mat, för att se hur kroppen reagerar. Men den är väldigt välplanerad. Är det några som mår jättedåligt av det blir de omhändertagna på plats i den situationen. Det är en väl inövad och väl planerad övning som man genomför, säger kommunikationschefen Maddelena Lago.

JP ställer sen frågan om det finns ”risk att Ing 2:s rykte skadas” om rekryter upplever att utbildningen är för hård. Men Maddelena Lago ser inte att det är något problem men bedyrar att de vill vara en attraktiv arbetsgivare.

LÄS ÄVEN: Här är partierna som förnekade militära hotet

LÄS ÄVEN: Efter demonstrationer i Stockholm: Militärpoliser ska öva mot ”ordningsstörningar”

LÄS ÄVEN: Ex-politiker reste till Ukraina för att kriga – vänder hem