En ny kartläggning, baserat på siffror från analys- och dataföretaget Prospect Mapping, visar att näringslivet överger så kallade utsatta områden. Man vittnar bland annat om sämre skydd från samhället och ett ökat tryck från kriminella.

De stora kedjorna väljer att inte etablera sig i ”särskilt utsatta områden” trots att de ekonomiska förutsättningarna finns i teorin. Det menar Henry Fosselius hos Prospect Mapping.

Rinkeby/Tensta är ett område som länge betraktats som ett särskilt utsatt område av polisen och det ger avtryck i det lokala näringslivet.

– Det är ju anmärkningsvärt få butiker här, säger han till Tidningen Näringslivet.

Även bygg- servicehandeln är underrepresenterad i området.

Ett annat område som också länge varit på polisens lista är Rosengård i Malmö. Även där finns varken Coop, Ica eller Willys etablerade.

Tryck från kriminella

Pär Bygdeson är vd för Livsmedelshandlarna och känner igen sig i siffrorna. Han pekar ut kriminaliteten som den främsta orsaken till situationen.

– Underrepresentationen av butiker beror i huvudsak på att förutsättningarna för att driva verksamheter har blivit sämre. Man får sämre skydd från samhället och det blir ett ökat tryck från de kriminella, säger han.

Enligt Bygdeson undviker man dessa platser och det är svårt att hitta en driven handlare och personal som vill etablera sig där.

För att lösa situationen menar han att den främsta åtgärden är att polisens närvaro ökar.