Israel skickar en förhandlingsdelegation till Qatar för att förhandla med företrädare för terrorgruppen Hamas om ett tillfälligt eld upphör i striderna i Gaza och frisläppande av den gisslan som de ’palestinska’ terroristerna håller i fångenskap. Samtidigt kommer en ny chockrapport om ’palestiniernas’ sadistiska sexuella terrorvåld.

Uppgifterna kommer från Israels krigskabinett och rapporteras av flera medier. De nya samtalen blir en fortsättning på de som nyligen inleddes i Paris under överinseende av medlare från USA, Egypten och Qatar.

När Israels nationelle säkerhetsrådgivare Tzachi Hanegbi återvände från Paris-samtalen meddelade han i en tv-intervju att den israeliska delegationen bedömde att det finns utrymme för fortsatta förhandlingar och en eventuell överenskommelse om eld upphör med terrorgruppen Hamas som Israel efter massmorden den 7 oktober förra året beslutat tillintetgöra.

Mötet i Paris avslutades med att parterna enades om att inom kort fortsätta samtalen i Qatar. Dessa ska inledas någon av de närmsta dagarna och förhoppningen från många är att de ska utmynna i ett åtminstone veckolångt eld upphör och en fångutväxling av israelisk gisslan mot i Israel fängslade ’palestinska’ terrorister.

Ny chockrapport om sadistiskt sexuellt terrorvåld

På onsdagen lämnade Association of Rape Crisis Centers in Israel (ARCCI) in en ny rapport till FN som bekräftar och adderar till tidigare uppgifter om det brutala sexuella våld som Hamas-terroristerna under attackerna den 7 oktober utsatte civila judiska kvinnor och flickor för innan de mördades.

Överlevande vittnar om hur Hamas-terroristerna i samband med att de gruppvåldtog såväl vuxna israeliska kvinnor som minderåriga flickor, tryckte in knivar, skjutvapen och handgranater i deras underliv. Detta skedde inför ögonen på offrens vänner och anhöriga innan samtliga sedan mördades.

Liknande rapporter kommer från israeler som frisläppts eller undkommit efter att han tagits som gisslan av Hamas-terroristerna efter massmordsattackerna. I ARCCI:s rapport talas även om könsstympning av flickor, kvinnor och män.

Nekrofila och homosexuella våldtäkter

Inom den fundamentalistiska islam som Hamas bekänner sig till är homosexualitet en dödssynd. Men flera vittnesmål från attackerna den 7 oktober berättar om hur de ’palestinska’ terroristerna även våldtog pojkar och män.

Dessutom rapporteras om nekrofila våldtäkter. Flickor och kvinnor mördades mitt under gruppvåldtäkterna som sedan fortsatte på den döda kroppen.

De som tog hand om kropparna efter attackerna berättar om hur de i kvinnornas och flickornas underliv hittade knivar, granater, spikar och andra föremål upptryckta, nedsölade med terroristernas sperma. Flera hade våldtagits så brutalt att deras bäckenben krossats.