Svenskt jordbruk är redan idag ett av världens mest ’klimatsmarta’. Regeringen vill dock pressa lantbrukarna ännu längre. De ska tvingas fasa ut fossila bränslen helt till 2030, vilket kräver att ett mängder med maskiner och fordon byts ut eller byggs om. Entusiasmen för omställningen är inte lika stor bland lantbrukarna som hos beslutsfattarna.

Regeringens projekt ”Fossilfritt Sverige” har som målsättning att göra Sverige till ”ett av världens första fossilfria välfärdsländer”. Initiativet är även menat att ”ses som en uppmaning, och utmaning, till nationer och aktörer i hela världen att arbeta i samma riktning”.

”Sverige kan och ska bli fossilfritt. Den väg Sverige nu väljer kan och måste följas av andra”, slog regeringen fast i ett faktablad från Miljö- och energidepartementet 2015.

LÄS ÄVEN: Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel extremt låg

Dyr omställning för redan hårt pressad bransch

Nu har Lantbrukarnas riksförbund (LRF) tillsammans med Lantmännen, Arla och HKScan arbetat fram en färdplan för att frambringa ett fossilfritt lantbruk till 2030. För att lyckas krävs dock stora och kostnadskrävande investeringar. Merparten av de maskiner som idag används måste bytas ut mot exempelvis el- eller biogasdrivna dito.

En av de som ser skeptiskt på regeringens ambitiösa målsättning är lantbrukaren Niklas Hedblom, från Tärnsjö.

– Det går inte att byta ut allting. Redan idag är lönsamheten begränsad. Skulle man få bidrag från staten så visst, en traktor kan du kanske byta ut men samtidigt så har du kanske fem traktorer, säger han till P4.

Hedblom säger även att det vore bra om även äldre maskiner tilläts vara i fortsatt drift, om möjligt med mer miljövänligt bränsle. En fullständig omvandling till 2030 ser han som ett omöjligt mål att uppnå.

LÄS ÄVEN: Hela åkern stod i lågor – men på SOS Alarm svarade ingen i telefon

EU-medlemskapet har gått hårt åt svenskt lantbruk

Sverige har redan idag ett av världens mest så kallade klimatsmarta och hållbara jordbruk. Enligt LRF drivs 25 procent av det svenska lantbruket fossilfritt. Trots detta, och delvis på grund av, pressas svenska bönders ekonomi av låg lönsamhet.

– Det är helt enkelt inte lönsamt att byta ut dagens bränsle och växtnäringslösningar till fossilfria alternativ, förklarade Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson i en intervju förra året.

Enligt Kungliga skogs- och lantbruksakademien har svenskt jordbruk haft det svårt allt sedan Sverige gick med i EU. Högt kostnadsläge, svag livsmedelsindustri och en svag ställning på exportmarknaden är några faktorer som omnämns i tidskriften Svenskt jordbruk 2030 – Vägen dit. Oavsett så ska 100 procent av det svenska lantbruket vara fossilfritt om mindre än tio år.