Med tillåtelse från Orwells familj kommer den dystopiska science fiction-berättelsen, som varnar för att revidera historien och skriva om böcker av ideologiska skäl, att få en ny feministisk version.

Enligt uppgift kommer det nya narrativet att berättas utifrån Julias, huvudkaraktären Winston Smiths kärleksintresse, synvinkel. Smith jobbar på Sanningsministeriet där han reviderar historien för att passa den auktoritära regeringens propagandasyften.

Den nya boken kommer att heta Julia och skrivs av den amerikanska författaren Sandra Newman.

På Newmans förläggare Granta säger man att som en huvudperson ”förstår” Julia Orwells fiktiva värld Oceania ”mycket bättre än Winston och är i stort sett lycklig med sitt liv”.

Hollywood står i kö

Man påpekar att man talat om projektet med, och fått det godkänt av, Orwells son Richard Blair.

Flera företag i Hollywood försöker redan säkra rättigheterna för att omvandla boken till film.