➤ ”Vi måste göra något åt huspriserna. De kan inte bara fortsätta att stiga”, säger en av källorna.

Källor som uppges ha insyn i diskussionerna hävdar enligt Reuters att regeringen kommer att ge grönt ljus för det skärpta amorteringskravet.

Senast i förra veckan uppgav statsminister Stefan Löfven (S) att regeringen kommer lämna besked inom en vecka.

Bostadspriserna har ökat med nästan 40 procent under de senaste tre åren medan skuldnivåerna, som ligger omkring 180 procent av disponibel inkomst, är bland de högsta i Europa.

Bland de som krävt åtgärder finns IMF och EU-kommissionen.

Stor oenighet råder kring förslaget och Moderaterna har redan gjort klart att de säger nej.

Regeringen behöver dock inte stöd från oppositionen för att få igenom förslaget då Finansinspektionens förslag kan godkännas på ett regeringssammanträde.