Enligt en undersökning som opinionsinstitutet IFOP utfört för tidningen Le Point vill åtminstone 46 procent av utrikes födda muslimer i Frankrike se att landet inför sharialagar. Även bland muslimer födda i landet är andelen shariaanhängare hög.

Enligt Jerome Fourquet på IFOP kommer åsikten om sharialagars överlägsenhet främst genom invandrare från länder där islams prägel är väldigt stark.

Bland inrikes födda muslimer uppger 18 procent att de vill införa sharialagar. Studien visar även att 41 procent av landets muslimer anser att islam måste praktiseras och integreras i franska sedvänjor.

LÄS ÄVEN: Imam hävdar att Frankrike kommer att bli ett muslimskt land

Efter att parlamentsledamoten Éric Ciotti, tillhörande Nicolas Sarkozys parti Republikanerna, tagit del av undersökningen kommenterade han på sociala medier att Frankrike måste sätta ett stopp för invandringen och återgå till assimilation som kärnan i landets integrationsstrategi.

Islam växer
Enligt en studie som publicerades i somras praktiserar allt färre medborgare i Frankrike sin religiösa tro och det finns nu lika många praktiserande muslimer som romersk-katoliker i åldersgruppen 18-29 år.

LÄS ÄVEN: Kyrkoattackerna fortsätter i Frankrike: ”Allahu Akbar”

Omkring 14 procent av befolkningen i Frankrike identifierar sig som muslimer.

Färre migranter
I en undersökning från 2018 framkom att åtta av tio fransmän inte vill att Frankrike tar emot fler migranter. 77 procent oroades över en politik som är för välkomnande av migranter och 71 procent ansåg att en överdriven migration leder till lönedumpning.