Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Haj har en längre tid fått kritik för sina kopplingar till den ’palestinska’ terrorgruppen Hamas. Nu är han i nytt blåsväder – denna gång för att ha försökt påverka ett asylärende gällande en wahhabistisk imam som El-Haj ansåg var ”av stor betydelse för Sverige”.

Samnytt har i flera artiklar uppmärksammat S-riksdagsledamoten Jamal El-Haj som beslagits med kopplingar till den terrorstämplade ’palestinska’ och islamistiska organisationen Hamas som också styr diktaturen Gaza i Mellanöstern. Samröret har beslagits med bilder och andra dokument av graverande art.

Kopplingarna har ansetts extra problematiska efter Hamas massmord på judar i oktober förra året. Samtidigt har Socialdemokraterna, med partiledaren Magdalena Andersson i spetsen, valt att relativisera terrorkontakterna.

Hon har, i kontrast till hur det framstått, hävdat att El-Haj – eller ”El Hamas” som hon i en freudiansk felsägning i riksdagen valde att kalla honom – ägnat hela sin politiska karriär till att fördöma den ’palestinska’ terrorgruppen. Kritiker menar att han hålls om ryggen på grund av sin funktion som röstmagnet för partiets breda bas av väljare med muslimsk invandrarbakgrund.

LÄS ÄVEN: S-toppen Jamal El-Haj deltog på ”Hamas-konferensens” planeringsmöte

Försökte påverka radikal imams asylärende

Nu har E-Haj hamnat i nytt blåsväder. Det har avslöjats att han försökt utnyttja sin maktposition som riksdagsledamot för landets största parti och vid tillfället också dominerande regeringsparti för att påverka utgången av ett asylärende på Migrationsverkets bord.

Och det rör sig inte om vilken migrant som helst. Personen ifråga är den ultrakonservativa imamen Ata Elsayed från Egypten, verksam i den än mer konservativa jättemoskén Skandinaviska Wakf i Malmö, finansierade av wahhabistiska feodaldiktaturen Qatar.

Det var i juni 2017 som El-Haj utövade påtryckningar på Migrationsverket genom att i egenskap av S-riksdagledamot och företrädare för regeringspartiet. I ett samtal ville han övertyga asylärendets handläggare om att Elsayed om han tilläts stanna i Sverige skulle ”vara av stor betydelse för Sverige”. El-Haj skrev också att det skulle skulle vara ”en förlust om han utvisades”.

LÄS ÄVEN: S gästar Hamas-konferens i Malmö

Gjorde stor sak av sin ställning i regeringspartiet

Det framgår av den tjänsteanteckning som handläggaren på Migrationsverket noterade i samband med samtalet att El-Haj gjorde stor sak av att han kontaktade myndigheten i egenskap av riksdagsledamot och företrädare för regeringspartiet Socialdemokraterna.

El-Haj ville också personligen gå i god för Ata Elsayed som han uppgav sig personligen känna väl. Att imamen brukade avsluta sina predikningar på arabiska med att be Allah om välstånd för Sverige, framhöll El-Haj som en omständighet som borde rendera Elsayed uppehållstillstånd.

Det brukar inte andra imamer göra. De ber i stället Allah om välstånd för den muslimska världen. El-Haj intygade också att Elsayed var en mycket populär imam bland muslimska migranter i Malmö där han var verksam och varit så även tidigare när han kommit till Sverige som gästföreläsare.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraternas Hamas-vän gripen för terrorfinansiering

Imamens kollega utvisades: ”hot mot rikets säkerhet”

Den wahhabistiskt finansierade moské där Elsayed idag är verksam är inte den enda problematiska i sitt slag som han kan kopplas till. Han har tidigare även predikat i en extremistkopplad moské i Skåne.

Detta tillsammans med två andra imamer, båda med salafistisk inriktning, också det en extremt konservativ och fundamentalistisk variant av islam. En av dessa imamer utvisades senare ur Sverige på grund av att han ansågs utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

LÄS ÄVEN: Jamal El-Haj (S) ångrar inte deltagandet i Hamas-konferens

Hyllat andra muslimska fundamentalister

I sociala medier har Elsayed frekvent hyllat flera islamistiskt radikala auktoriteter inom Muslimska brödraskapet. En av dessa är den numera avlidne Yusuf al-Qaradawi, känd bland annat för sin grovt antisemitiska predikningar där han bland annat hetsat sina anhängare till att utföra självmordsbombningar mot civila judar i Israel.

I likhet med den tidigare M-riksdagsledamoten, numera grova brottslingen, Abdirizak Waberi har al-Qaradawi också sanktionerat de delar i Koranen och Haditherna som manar män att fostra sina fyra fruar med fysisk bestraffning, exempelvis spö med bambukäppar, om de är ”olydiga” eller svartsjuka på någon av de andra fruarna.

LÄS ÄVEN: Se Anderssons gråt-teater i riksdagen: ”Anklagar du Jamal Hamas för att vara terrorromantiker?”

Rätt att slå ”olydiga” hustrur

Elsayed har också mer allmänt manat kvinnor till att vara sina mäns tjänare och slagit fast att deras plats är i hemmet där de ska syssla med barnuppfostran, matlagning och andra hushållssysslor. I dessa och andra maningar har han också framhållit att i de fall de kommer i konflikt med ett lands lagar, exempelvis gällande polygami, har Allahs ord företräde.

Denne imam ansåg El-Haj var en sådan tillgång till Sverige att han använde hela sitt förtroendekapital som riksdagsledamot för regeringspartiet för att pressa Migrationsverkets handläggare att bevilja ett uppehållstillstånd.

LÄS ÄVEN: Nya bortförklaringar från El-Haj för fler Hamas-bilder

Insåg att påverkansförsöket var otillbörligt

Det framgår också av handläggarens tjänsteanteckningar att El-haj insåg att hans påtryckningar i ärendet var otillbörliga och skulle möta kritik om tilltaget kom ut. Han instruerade handläggaren att inte dokumentera samtalet i asylärendets tjänsteanteckningar. Det kravet lydde handläggaren emellertid inte.

I en kommentar till tidningen Expressen om avslöjandet skriver El-Haj: ”Mitt enda syfte med samtalet var att tillföra information som jag trodde var relevant och samhällsnyttigt. […] Jag inser nu att handläggaren kunde ha uppfattat samtalet som ett sätt att påverka. Med facit i hand var det fel av mig att agera så.”

I kommentaren skyller El-Haj på att han vid tidpunkten var ny i riksdagen och hävdar att han inte skulle ha agerat på det sättet idag. Det framgår dock av mejlet till Expressen att El-Haj fortfarande tycker att Elsayed är en tillgång för Sverige, där har han inte ändrat sig. Han skriver: ”Jag vet att personen som ansökan gällde har gjort mycket nytta för samhället under denna tid.

Imamen röstmagnet för S

Det har påtalats att ett motiv för El-Haj att gå till ytterligheter för att Elsayed skulle få stanna i Sverige sannolikt varit att denne snarare än en tillgång för Sverige skulle vara en tillgång för Socialdemokraterna. Muslimska migranter klanröstar i stor utsträckning och lyder sin imam i sådana frågor.

Samröret med Hamas och utryckning för den ultrakonservativa imamen Elsayed är heller inte det enda El-Haj har uppmärksammats för som kan anses problematiskt. Ett exempel är hur han under ett valmöte i en moské för ett par år sedan motsatte sig ett förbud för småflickor att bära slöja.

Det är en sexualisering av småbarn som fått skarp kritik. Men enligt El-Haj måste man böja i tid det som krokigt ska bli – om muslimska föräldrar inte tvingar på sina flickebarn slöjan i späd ålder är risken stor att de försvenskas och inte heller senare i livet vill ta på sig slöja, vilket El-Haj ser som djupt olyckligt.