31-åriga Hamsa Jamal Jbar Al-Jizani från Irak döms av Uppsala tingsrätt (B 2359-18) till 3 år och 6 månaders fängelse för ett flertal sexuella övergrepp mot sin 10-åriga dotter. Hon döms även för barnpornografibrott.

Enligt domen har kvinnan förgripit sig på dottern och även fotograferat och filmat övergreppen. Saken kom till polisens kännedom efter att kvinnan skickat bilderna och filmerna till en man hon haft en relation med, vilken i sin tur vidarebefordrat materialet till pappan. Flickans pappan är sedan paret separerade bosatt i Tyskland varför saken blev ett ärende för Interpol.

Enligt polisen brukar filmade övergrepp begångna av kvinnor från tredje världen handla om beställningsjobb i syfte att tjäna pengar på barnen. Men i det här fallet finns inget som tyder på att kvinnan skulle ha haft sådana motiv eller sålt filmmaterialet till pedofiler. Kvinnan har enligt utredningen begått övergreppen och filmat dem för att tillfredsställa sina egna böjelser.

Flickan, som var 10 år gammal när övergreppen ägde rum, har i samtal vittnat om att mamman gjort ”äckliga saker” med henne och tagit ”äckliga foton”. Flickan är nu placerad i familjehem.

Kvinnan har nekat till brott. Detta trots filmer och foton som dokumenterar övergreppen. Om hon skulle ha utfört handlingarna menar hon att det måste ha skett under inflytande av svart magi, trolldom eller hypnos och att hon inte har något minne av det.

Av domen framgår att kvinnan vid flera tillfällen rest till Bagdad för att hälsa på sina släktingar där. Hon ska under ett av dessa besök också ha genomgått ett reningsbad som brutit den makt som den svarta magin haft över henne.

Trolldomen ska enligt kvinnan ha utövats mot henne av en man från Irak som hon inlett en kortare relation med. Motivet ska ha varit att mannen blivit arg på henne när hon inte velat hjälpa honom få permanent uppehållstillstånd i Sverige genom att ljuga om att de hade en varaktig och pågående relation.

Domstolen har inte funnit förklaringen om svart magi trovärdig. Åklagaren i målet, Pontus Melander, hade yrkat på minst 4 års fängelse men tingsrätten ansåg det vara en för sträng påföljd och dömde till 3 år och 6 månaders fängelse. Kvinnan ska även betala ett skadestånd till dottern på 200 000 kronor.

Åklagaren har ännu inte bestämt om han ska överklaga domen eller ej. Det är också oklart om kvinnan kommer att överklaga.