I höstas väckte den hängivna feministen tillika hundägaren Carola Kastman på Södermalm i centrala Stockholm viss uppmärksamhet – även internationellt – när hon gick upp till kamp mot det patriarkala förtrycket på stadsdelens hundrastgårdar och krävde separata inhägnader för tikar och hannar. Tikarna ser dock ut att få fortsätta leva under de manschauvinistiska hanhundarnas strukturella förtryck då stadsdelsförvaltningen nu säger nej till Carolas krav.

Carola Kastman är ägare till 5-åriga tiken Coco och hade, som engagerad feminist med utvecklat sinne för att upptäcka manssamhällets många förtryckande attribut, iakttagit hur hanhundarna i den hundrastgård dit hon brukar gå saknade impulskontroll och inte kunde styra sina sexuella drifter. Coco blev ofta föremål för, som Carola uppfattade det, oönskade inviter från hanhundar, inte minst i löptider.

Något måste göras för att stoppa dessa sexuella trakasserier, ansåg Carola, och uppvaktade därför resolut stadsdelsförvaltningen och krävde en skyddad zon i form av separat hundrastgård för tikar. Hon tog även kontakt med media för att blottlägga de patriarkala strukturerna i Canis-samhället och väcka opinion i frågan. Till lokaltidningen Stockholm Direkt sa Carola bland annat följande:

– Att ingen ens kommit på tanken att man kan porta hanhundarna istället som inte kan tygla sina drifter speglar verkligen könsdiskrimineringen i vårt samhälle. Att patriarkatet följer med ända in på hundgårdarna hade jag aldrig kunnat tro.

Nyheten om det det svenska hundpatriarkatet fick spridning även i världspressen. Bland de medier som skrev om Carolas viktiga upptäckt av manssamhällets kvardröjande dolda mörka fläckar fanns bland annat amerikanska New York Post och tyska Tages-Anzeiger. Det är dock inte första gången som svensk spjutspetsfeminism som ligger i internationell framkant skapar rubriker utomlands.

På den möjligen mansdominerade stadsdelsförvaltningen har dock Carolas krav inte fått det gehör hon och andra personer engagerade i hundsamhällets tikförtryck hoppats på. Det blev avslag på byggandet av en skyddad rastgårdszon för utsatta tikar.

Anders Göransson (S), som är ordförande i stadsdelsnämnden, vill i nuläget inte kommentera om politikerna kommer att besluta i enlighet med förvaltningens rekommendation eller gå Carola och Coco till mötes. Det formella beslutet i frågan tas den 2 februari.

Samhällsnytt har i skrivande stund ingen uppgift om hur Carola och framför allt Coco tagit emot den nedslående nyheten om att de sexuella trakasserierna på Södermalms hundrastgårdar av allt att döma tillåts fortsätta.