Det väckte skarp kritik när Hovrätten för västra Sverige i september förra året hävde Göteborgs tingsrätts utvisningsbeslut för en palestinsk terrorist, 22-årige Feras Alnadim, som dömts för att i december 2017 tillsammans med flera andra personer ha utfört en antisemitisk brandbombsattack mot synagogan i Göteborg. Efter överklagande ändrar nu Högsta domstolen hovrättens dom och beslutar i likhet med tingsrätten att Alnadim ska utvisas – dock inte på livstid. I juni 2028 är Alnadim välkommen tillbaka till Sverige.

Hovrätten ansåg att det förelåg fara för att Alnadims grundläggande mänskliga rättigheter skulle kränkas om han utvisades till Gaza. Man spekulerade i att Israel kunde ha ett intresse av Alnadim på grund av vad han gjort sig skyldig till i Sverige och tänkas vilja utsätta honom för ”tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. Därför avvisades åklagarens utvisningsyrkande.

LÄS MER: Riksåklagaren överklagar synagogadomen – yrkar på utvisning

Alnadim hade sedan tidigare beslut från Migrationsverket om att han skulle utvisas i avsaknad av asylskäl. Domen kritiserades för att signalera att den som riskerar utvisas ur Sverige kan få stanna genom att begå ett terrordåd.

LÄS MER: Palestinier som utförde terrorattack mot synagoga i Göteborg slipper utvisning

Nu ändrar alltså Högsta domstolen domen i den del som rör utvisning. Alnadim ska utvisas och får inte återvända till Sverige förrän den 25 juni 2028.

HD avvisar dock inte hovrättens principiella resonemang om Israel och risk för kränkta mänskliga rättigheter. Däremot menar man att hovrätten nöjt sig med att anföra en generell sådan risk, medan lagen föreskriver att det måste beläggas att risk föreligger specifikt för den aktuella personen.

LÄS MER: Tre migranter döms till fängelse för terrorattack mot synagoga – endast en utvisas

Migrationsverket har i sitt tidigare beslut om att Alnadim ska utvisas gjort bedömningen att någon sådan individuell risk inte föreligger, och HD skriver att man delar myndighetens bedömning. Det gjorde även Göteborgs tingsrätt som dömde Alnadim till utvisning, en dom som hovrätten för västra Sverige rev upp

Oklart om utvisning för övriga dömda i målet
Ytterligare två unga män – 19-årige syriern Mahyr Asawda och 24-årige statslöse palestiniern Yaser Hayatleh – som deltog i och dömdes för det antisemitiska terrordådet mot synagogan i Göteborg undgick också utvisning i såväl tingsrätten som hovrätten.

Det framgår inte huruvida HD avser att ändra hovrättens dom även för dessa två eller om de får stanna i Sverige, så de två lägre rättsinstanserna beslutat.

Fler inblandade i terrordådet
Ytterligare ett stort antal personer deltog i brandbombsattacken mot synagogan i Göteborg. Dessa har inte kunnat identifieras alternativt bindas till brottet.

Milda fängelsedomar
Samtliga tre rättsinstanser har ansett att terrorattacken mot synagogan i juridisk mening endast ska betraktas som grov mordbrand. Påföljderna blev därför milda – för två av de dömda två års fängelse och i ett fall ett år och tre månaders fängelse.

I dessa påföljder är invägt ett extra påslag på grund av hatbrottsmotiv. I annat fall hade de utdömda strafftiderna blivit ännu kortare.