Invånarna i Karlstad får även fortsättningsvis finna sig i att bli utsatta för hitresta romska tiggare på gator och torg och de kringproblem som detta medför med slumläger och kriminalitet. Detta efter att Moderaterna vikt ned sig och valt att inte stödja en motion om tiggeriförbud som Sverigedemokraterna lagt i fullmäktige.

I motsats till flera andra kommuner vågade Moderaterna i Karlstad inte göra gemensam sak med SD för att få bukt med tiggarproblemet i staden.

Moderaternas officiella skäl till att rösta nej är teknikaliteter kring hur motionen är skriven, bland annat att förbudet föreslogs innefatta köpcentrum och gallerior där det är fastighetsägaren och inte kommunen som har beslutsrätten om eventuellt tiggeriförbud.

Samtidigt uppger man från moderat håll att man inte kommer att lägga någon egen motion i frågan där dessa teknikaliteter är korrigerade, något som indikerar att även andra skäl ligger bakom partiets ställningstagande.

Genom att Moderaterna valde att inte stödja motionen kunde den röstas ned av en majoritet partier i fullmäktige som vill ha kvar de hitresta tiggarna i kommunen.

Karlstadsmoderaternas hållning i tiggerifrågan gentemot Sverigedemokraterna är i linje med partiets beslut att hellre styra kommunen med hjälp av Miljöpartiet och stänga ute SD från inflytande