Den svenska penning- och finanspolitiken har nu fallerat så mycket att svenskarnas reallöner minskar i stället för att öka. Det är något som inte har hänt på tre decennier.

Samnytt har i en rad artiklar uppmärksammat hur regeringen och Riksbanken misslyckats med att hålla inflationen i schack, något som direkt påverkar svenskarnas köpkraft och välstånd. Nu är inflationen så galopperande hög att brytpunkten passerats där löneökningarna äts upp helt och reallönemässigt förvandlas till lönesänkningar.

I siffror ligger inflationen nu på 3,6 procent i stället för normala 2 procent. Detta samtidigt som de genomsnittliga löneökningarna stannat på 3 procent.

Att reallönerna och därmed köpkraften minskar i stället för att öka har inte hänt i Sverige på närmare tre decennier. Varningar om att detta kunde komma att ske kom redan i november men inga åtgärder har vidtagits för att förhindra det.

LÄS MER: Inflationen på högsta nivån sedan 2008

– Det innebär att vi har blivit fattigare och kan konsumera mindre. Vi har fått reallönesänkningar, säger Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, i en kommentar till statstelevisionen, SVT.

Händelsen beskrivs inte som tillfällig utan som ett ”trendbrott”. Reallönesänkningar kan därmed vara något som svenskarna kan få leva med framöver.

Trendbrottet kommer samtidigt som många svenskar brottas med skyhöga elräkningar till följd av ett annat regeringsmisslyckande, på det energipolitiska området och andra fått sin privatekonomi försvagad till följd av de restriktioner regeringen infört på grund av covid-pandemin.

Läs alla artiklar på Samnytt om den ökande inflationen HÄR.