Världens största befolkning finns inte längre i Kina. Enligt ny statistik har Indien nu gått om och har tre miljoner fler invånare.

Indiens befolkning uppgår nu till 1 428 miljoner jämfört med Kinas 1 425 miljoner. Respektive lands befolkning utgör nästan varsin femtedel av mänskligheten.

LÄS ÄVEN: Gatustrider mellan hinduer och muslimer

USA ligger på tredje plats med en uppskattad befolkning på 340 miljoner.

I Indiens fall har man dessutom en väldigt ung befolkning – hälften är under 30 år. En sjättedel av alla i arbetsför ålder i världen (15-64 år) kommer att fram till 2050 vara indier.

Tre barn i Kina

Medan Indiens unga befolkning väntas växa snabbt sjunker födelsetalen i Kina där man i fjol hade rekordlåga 6,77 födslar per 1 000 invånare.

2015 kom ett nytt dekret från kommunistregimen om att par får skaffa två barn och 2021 lade man till ett tredje för att få upp befolkningsantalet.

Indiens ekonomi är Asiens tredje största efter Kina och Japan. 2022 gick landet om Storbritannien som världens femte största ekonomi och enligt prognoser kommer Indien att passera även Tyskland 2027 och Japan två år senare.

LÄS ÄVEN: 14 000 indier i ”Foodorainvandring” till Sverige