På onsdagen visar nya siffror från SCB att inflationstakten i Sverige enligt KPIF låg på 9,4 procent i februari jämfört med 9,3 i januari. Samtidigt konstateras att matpriserna har ökat med drygt 20 procent under de senaste året.

Även inflationstakten enligt KPI steg från 11,7 procent i januari till tolv procent i februari. Enligt SCB är det främst stigande livsmedelspriser som är drivande. Under det senaste året har matpriserna i Sverige gått upp 22,1 procent – den snabbaste ökningen sedan 1950-talet.

LÄS ÄVEN: Högre priser har fått svenska folket att minska på duschandet

– Under 1970- och 80-talen ökade livsmedelspriserna också mycket, men inte lika snabbt som de gör nu. Vi får gå tillbaka till 1951 för att hitta den senaste tolvmånadersperioden då matpriserna ökade med över 20 procent, säger John Eliasson, prisstatistiker på SCB.

Framför allt är det priserna på mjölk, ägg, ost och grönsaker som har blivit dyrare. Parallellt har priserna för rekreation, kultur, paketresor och hemelektronik stigit liksom boendekostnader. Även kläder, möbler, logi och diverse varor och tjänster har blivit dyrare.