Personer som rest för att ansluta sig till terrorgruppen Islamiska staten och återvänder till Staffanstorps kommun kommer att förlora rättigheter som studier och även förvägras någon typ av bidrag från skolverksamheten. ”Om man har deltagit i terrorism, så har man redan tagit risken att bli utesluten från ett demokratiskt samhälle”, säger utbildningsnämndens ordförande Åsa Ekstrand (M).

Det var redan i våras som det så kallade IS-beslutet röstades igenom av Moderaterna och Sverigedemokraterna men först nyligen blev dess konkreta innehåll och åtgärder bestämda. Då det första beslutet togs fanns en osäkerhet bland kommunanställda om hur de skulle följa reglerna utan att samtidigt bryta mot lagen. Nu är det bestämt att det är politikerna och inte tjänstemännen som ska fatta eventuella beslut.

Endast ungdomar i gymnasieåldern som Säpo vet, eller det finns misstankar om, har deltagit i terrorism kommer att utestängas från kommunens skolverksamhet. Även en person som är gift med en IS-återvändare ska nekas alla former av stöd. I dagsläget finns inga sådana personer i Staffanstorp.

Barn i för- och grundskola undantas.

– Barn är inga rättsobjekt, de kan inte vara ansvariga för sina handlingar på det viset, säger Åsa Ekstrand.

– I grundskolan finns ju dessutom skolplikten.

LÄS ÄVEN: Integrationsfrämjande förbud mot slöja klubbat i Staffanstorp

Enligt flertalet jurister saknas det stöd i lagen för beslutet, men då det inte överklagats har det nu vunnit laga kraft. Samtidigt har facket krävt förhandling med kommunen om beslutet.

Rött motstånd
I både Socialdemokraterna och Miljöpartiet var man emot beslutet.

– Detta är egentligen en icke-situation. Det hade varit mycket bättre att ta fram pengar och åtgärder för att öka kvaliteten på skolan, säger utbildningsnämndens andre vice ordförande Laila Olsen (S).

På frågan om det inte finns en risk att IS-terrorister som återvänder radikaliseras ytterligare ifall de inte får gå på gymnasiet säger Åsa Ekstrand att genom att delta i terrorism har man redan tagit risken att bli utesluten från ett demokratiskt samhälle.

– Det finns andra sätt om man vill komma tillbaks till samhället, som att arbeta. Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Det är ju skattemedel som går till detta, som jag inte tycker att Staffanstorps kommuninvånare ska behöva stå för.