Australien är världens säkraste land för kvinnor. Detta enligt en analys som konsultbolaget New World Wealth gjort som en del i av sitt 2018 Global Wealth Migration Review.

”Kvinnors säkerhet är en av de bästa sätten att mäta ett lands långsiktiga tillväxtpotential, med en korrelation på 92 procent mellan historisk tillväxt och nivåer av kvinnors säkerhet”, skriver man bland annat i rapporten.

”Detta betyder att tillväxt stärks av höga nivåer av säkerhet för kvinnor i ett land”, slår man fast.

Listan:

1. Australien
2. Malta
3. Island
4. Nya Zeeland
5. Kanada
6. Polen
7. Monaco
8. Israel
9. USA
10. Sydkorea

Rankingen baseras på andelen procent av respektive lands kvinnor som blivit utsatta för ett allvarligt brott under det senaste året.

De senaste tio åren har rikedomen i Australien ökat med 83 procent.

Bland de minst säkra länderna för kvinnor finns Somalia, Sudan, Irak och Syrien.