Island har börjat dela ut speciella passhandlingar till medborgare som har vaccinerat sig mot coronaviruset. Detta för att de ska få ökade möjligheter att resa utomlands.

Certifikaten ges ut till de som tagit två doser, vilket idag uppgår till 4 800 personer på Island. Dessa beställs via hälsodepartementets hemsida.

I dagsläget har certifikaten inte fått något internationellt erkännande, men tanken är att de ska kunna visas upp vid gränskontroller för att kringgå reserestriktioner. Island, som inte är med i EU, kommer i sin tur låta andra länders certifikat tillåta inresa i landet.

Världshälsoorganisationen (WHO) är dock skeptisk till denna typ av resehandlingar införs i detta tidiga skede.

Kritiker har länge varnat för att ”coronapass” och andra liknande åtgärder som försvårar för de som valt att inte ta vaccinet. Kritiken är delvis att även om det inte är formellt tvång att vaccineras så kommer repressionen vara så tydlig att man tvingas till det, samtidigt som läkemedelsbolagen avsäger sig allt ansvar från eventuella komplikationer.