Ari Joffe är specialist på pediatriska infektionssjukdomar på Stollery Children’s Hospital i Edmonton, Kanada, och klinisk professor vid Institutionen för pediatrik vid University of Alberta. Han har skrivit en uppsats med titeln ”COVID-19: Att ompröva grupptänket kring nedstängning” som visar att skadorna av en nedstängning är tio gånger större än dess fördelar.

I början av pandemin förespråkade Ari Joffe nedstängningar, eller ”lockdown” som det heter på engelska, men efter att ha forskat på ämnet har han nu ändrat uppfattning.

– Först visade tidig data felaktigt att infektionsdödligheten låg på upp till tre procent, att över 80 procent av befolkningen skulle bli infekterade, och modellering visade att upprepade nedstängningar skulle vara nödvändiga. Men framväxande data visade att medianinfektionsdödligheten är 0.23 procent, att medianinfektionsdödligheten är 0.05 procent hos människor som är under 70 år gamla, och att högriskgruppen är äldre människor och särskilt dem med allvarliga samsjukdomar, säger han till Toronto Sun när reportern frågar varför han ändrat sig.

Han säger att det dessutom är troligt att endast 20 till 40 procent av befolkningen skulle hinna bli smittade innan pågående överföring är begränsad, alltså då flockimmunitet är uppnådd.

– Jag tänkte också bara på de direkta effekterna av Covid-19 och min kunskap om hur man förebygger dessa direkta effekter. Jag hade inte de enorma effekterna i åtanke som dessa lösningar, alltså nedstängningar, skulle ha på den allmänna hälsan och välbefinnandet, fortsätter han.

Ny data visar förödande konsekvenser

Nu visar nya data att en enorm mängd indirekta skador har orsakats av nedstängningarna. Detta kan förutspås ha påverkat många miljoner människor i världen negativt när samhällena öppnar upp igen.

Forskningen visar att matosäkerhet kan ha drabbat 82-132 miljoner fler människor, allvarlig fattigdom 70 miljoner fler människor, mödradödlighet och dödlighet hos barn under fem år på grund av avbruten hälso- och sjukvård 1,7 miljoner fler människor. Diverse infektionssjukdomar, som tuberkulos, malaria och hiv, och dödsfall med anledning av avbrutna tjänster kan ha drabbat miljoner människor.

Skolstängningar kan ha påverkat barns framtida förtjänstpotential och livslängd, avbrutna vaccinationskampanjer kan ha drabbat miljontals barn, och våld i hemmet kan ha drabbat miljontals kvinnor.

I höginkomstländer uppstår negativa effekter även av försenad och avbruten hälso- och sjukvård, arbetslöshet, ensamhet, försämrad psykisk hälsa, ökat antal dödsfall orsakade av opioidbrist, och mer.

Joffe efterfrågar kostnads-nyttoanalys

– Det gjordes inte en formell kostnads-nyttoanalys av olika sätt att bemöta pandemin, av myndigheter eller folkhälsoexperter. Inledningsvis antog jag helt enkelt att nedstängningar för att kväva pandemin var den bästa metoden. Men politiska beslut om folkhälsa bör kräva en kostnads-nyttoanalys, menar Joffe och fortsätter:

– Eftersom nedstängning är ett folkhälsobeslut som syftar till att förbättra befolkningens välbefinnande, måste vi överväga både fördelarna med nedstängning och hur mycket välbefinnande en nedstängning kostar för befolkningen. När jag blev mer informerad insåg jag att nedstängningar orsakar mycket mer skada än vad de förhindrar.

Ari Joffe menar att det inte finns någon motsättning mellan att rädda befolkningen och att rädda ekonomin.